Soạn bài viết bài làm văn số 1 – văn kể chuyện (làm ở nhà) (ngắn gọn)

Các cơ bản cần trình bày khi kể truyện (chú ý làm nổi bật các chi tiết đặc sắc của truyện, chi tiết kì ảo, tượng tượng):

Đề bài: Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em.

Truyện được lựa chọn:Thánh Gióng.

Các cơ bản cần trình bày khi kể truyện (chú ý làm nổi bật các chi tiết đặc sắc của truyện, chi tiết kì ảo, tượng tượng):

– Sự ra đời của Gióng.

– Sự lớn lên của Gióng.

– Gióng đánh tan quân giặc và bay về trời.

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Con cái bất hiếu với cha mẹ có thể bị phạt tù
Back to top button