Soạn bài ôn tập cuối học kì ii: tiết 1

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

M: Kiểu câu “Ai làm gì ?”

Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, Cái gì ?, Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

– Danh từ, cụm danh từ

– Đại từ

Động từ, cụm động từ

Trả lời:

* Bài tập 1:

Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng theo sự hướng dẫn của thầy cô.

* Bài tập 2:

Kiểu câu Ai thế nào? – Kiểu câu Ai là gì?

Thành phần câu – Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai (cái gì, con gỉ)?

Thế nào?

Cấu tạo

– Danh từ, cụm danh từ

– Đại từ

– Tính từ, cụm tính từ

– Động từ, cụm động từ

Câu hỏi

– Ai (cái gì, con gì)?

– Là gì (là ai, là con gì?)

Cấu tạo

– Danh từ, cụm danh từ

– Danh từ, cụm danh từ

Video liên quan

Xem thêm:  Căn hộ hoàn thiện giá vừa túi tiền vẫn có sức hút riêng
Back to top button