Soạn bài chân, tay, tai, mắt, miệng (truyện ngụ ngôn) (ngắn gọn)

Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai lập luận từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe. Tất cả dường như đều phải phục vụ cho Miệng, và theo họ – Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì.

Đọc hiểu văn bản

Câu 1:

Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai lập luận từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe. Tất cả dường như đều phải phục vụ cho Miệng, và theo họ – Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì.

Câu 2:Truyện khuyên răn, khuyên nhủ:

– Mỗi cá nhân không thể tồn tại nếu tách khỏi mối quan hệ mật thiết với cộng đồng.

– Sống trong cộng đồng cần có tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Luyện tập

– Định nghĩatruyện ngụ ngôn:Xem chú thích (*) SGK trang 100.

– Các truyện ngụ ngôn đã học:Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Đeo nhạc cho mèo; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

Video liên quan

Xem thêm:  Từ khóa là cách gọi khác của gì
Back to top button