Sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện

Mẫu sổ thống kê bạn đọc thư viện

Sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện

Sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện cùng với Sổ nhật ký thư viện, Mẫu sổ mượn sách thư viện… là những cuốn sổ không thể thiếu trong quá trình quản lý thư viện tại trường tiểu học, THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc…

Mẫu đơn xin tuyển dụng vào ngạch thư viện

THƯ VIỆN
TRƯỜNG …………………………..

PHIẾU THEO DÕI BẠN ĐỌC TẠI CHỖ CỦA HỌC SINH

Năm học: ….. – …..

THÁNG: LỚP:

Ngày
Sách TK
TCộng
Truyện TN
Báo TNhi
TCộng
TCTTVHS

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đa lông là cây gì, có tác dụng gì?
Back to top button