So sánh Việt Bắc và Sóng

(4,0 điểm)

Cảm nhận của anh, chị về hai đoạn thơ sau:

Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương

Nhớ từng bản khói cùng sương

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

(Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn l2, tập l, NXB Giáo dục, tr. llO)

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức.

(Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn l2, tập l, NXB Giáo dục, tr.l55)

Xem thêm:  Quyết định 20/2019/QĐ-TTg - Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Ngân hàng
Back to top button