So sánh Hợp đồng và Biên chế

Sự khác nhau giữa biên chế và hợp đồng

Sự khác biệt giữa Hợp đồng và Biên chế

Hợp đồng là gì? Biên chế là gì? Biên chế và hợp đồng khác nhau như thế nào? Đây là những câu hỏi được rất nhiều người lao động thắc mắc. Để hiểu rõ hơn về 2 khái niệm này, HoaTieu.vn mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

2. Khái niệm

Biên chế là một vị trí công việc được phục vụ (hành nghề) lâu dài trong cơ quan nhà nước được quốc hội, chính phủ, hoặc hội đồng nhân dân các cấp quyết định hoặc phê duyệt trong các nghị quyết về quy hoạch số lượng các chức danh trong bộ máy công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ trong các cơ quan nhà nước cũng là dạng công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm bầu cử theo nhiệm kỳ một thời gian nhất định. Hết thời hạn bổ nhiệm/làm việc theo nhiệm kỳ hoặc bị miễn nhiễm/bãi nhiệm chức vụ, cán bộ đó sẽ trở lại vị trí công chức hoặc viên chức bình thường.

Công chức, viên chức làm việc dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều chỉnh bởi Luật cán bộ công chức, Luật viên chức.

Hợp đồng ở đây được hiểu là hợp đồng lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động được quản lý bởi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp, và được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động.

Xem thêm:  Extension Chrome là gì

Trong các cơ quan nhà nước cũng có hợp đồng tạm thời (ngắn hạn) trong một số vị trí đặc thù để hỗ trợ giải quyết các công việc tồn đọng tạm thời hoặc chờ cấp thẩm quyền biên chế vị trí chức danh đang thiếu.

VD: Nhân viên hợp đồng của bộ phận địa chính cấp xã. Sau thời hạn hợp đồng, nhân viên này hoặc được cho nghỉ việc, hoặc được cơ quan đó biên chế vào vị trí được cấp thẩm quyền phê duyệt thêm.

Hợp đồng làm việc gồm hợp đồng ngắn hạn: có thể là hợp đồng thời vụ, hợp đồng khoán việc, hợp đồng xác định thời hạn từ 3 tháng đến 36 tháng và hợp đồng dài hạn gọi là hợp đồng không xác định thời hạn.

3. Khác nhau:

Sự khác nhau giữa biên chế (BC) và hợp đồng (HĐ) thể hiện rõ rệt ở các cơ quan thuộc hệ thống quản lý Nhà nước.

– Nhân viên hợp đồng NVHĐ được ký hợp đồng LĐ và chỉ hưởng hoàn toàn chế độ đãi ngộ theo hợp đồng đó, các chế độ đãi ngộ khác cơ quan có thể dành cho bạn nhưng không thuộc dạng bắt buộc

Nhân viên biên chế NVBC là người đã thi công chức (viên chức) vào 1 cơ quan (thời gian thử thách sau khi thi đỗ thường là 1 năm) và trở thành CBCNV thuộc BC của cơ quan đó, họ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và cả các chế độ đãi ngộ mà NVHĐ có thể không được hưởng.

Xem thêm:  Chỉ muốn bên em lúc này

Ví Dụ:

  • Được tăng lương theo thâm niên công tác tùy theo bằng cấp và trình độ (trình độ ĐH 3 năm tăng 1 bậc lương)
  • Được thi chuyển ngạch bậc lương
  • Hưởng đầy đủ thu nhập tăng thêm (ABC) (HĐ có thể chỉ được 50%)
  • Được cử đi học, đi đào tạo bằng các nguồn kinh phí của Nhà nước.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button