Skipping rope là gì

skipping-rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skipping-rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skipping-rope.

Từ điển Anh Việt

skipping-rope

/’skipiɳroup/

* danh từ

dây để nhảy (nhảy dây)

Xem thêm:  Đất nền Sài Gòn lặng lẽ chờ ngày hết giãn cách
Back to top button