self-deprecation là gì

self-deprecation  có nghĩa là gì?

It means to make fun of or talking badly about one’s self. Im on that new seafood diet. If I see food, I eat it.””Im in shape. Round is a shape, right?””Do you know that feeling when you meet someone and you both just fall madly in love?” “Yeah, me neither.”

It’s when you talk badly of yourself.

It means to talk poorly about yourself.  For example, self-deprecating jokes are negative ones that you make about your own faults.

It means to make fun of or talking badly about one’s self. Im on that new seafood diet. If I see food, I eat it.””Im in shape. Round is a shape, right?””Do you know that feeling when you meet someone and you both just fall madly in love?” “Yeah, me neither.”

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Xem thêm:  Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (TK 411)
Back to top button