Sáng kiến kinh nghiệm THCS về công tác chủ nhiệm

SKKN: Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9A5 trường THCS Đào Duy Từ

Sáng kiến Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9A5 trường THCS Đào Duy Từ tìm ra những nguyên nhân mà công tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu quả. » Xem thêm

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM
  TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP
  9A5 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ

 2. MỤC LỤC Trang 1

  A/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Trang 2
  I/ TÊN ĐỀ TÀI Trang 2
  II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang 2
  III/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trang 2
  IV/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Trang 2
  V/ ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Trang 2
  VI/ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Trang 2
  VII/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Trang 3
  VIII/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 3
  IX/ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Trang 3
  B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Trang 3
  I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Trang 3
  II/ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Trang 4
  III CÁC GIẢI PHÁP Trang 4
  C/ KẾT LUẬN: Trang 9
  I/ KẾT QUẢ
  Trang 9
  II/ BÀI HỌC RÚT KINH NGHIỆM Trang 10
  III/ KIẾN NGHỊ Trang 11

 3. A/ ĐẶT VẤN ĐỀ
  I / TÊN ĐỀ TÀI
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
  Ở LỚP 9A5 TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ – NĂM HỌC: 2010-2011
  II / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người. Câu nói của
  Bác Hồ đã thấm nhuần vào Đường lối của Đảng và Chủ trương của Nhà nước ta.
  Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã nêu ra việc phát triển toàn diện – giáo dục toàn
  diện. Vậy mỗi người giáo viên chủ nhiệm phải có nhận thức hết sức đúng đắn về vai
  trò của người thầy trong lớp học. Người giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như người chỉ
  huy ngoài chiến trường, muốn dành thắng lợi thì người đó phải biết tổ chức, bao quát,
  xử lí tốt các tình huống mới giành được thắng lợi. Đối với người giáo viên không chỉ
  dạy các em về kiến thức, văn hoá mà còn dạy các em về nề nếp, cách sống, cách làm
  người và ý thức làm chủ tương lai của đất nước.
  Nhưng thực trạng hiện nay công tác chủ nhiệm chưa đạt được hiệu quả cao về
  nề nếp, công tác tổ chức lớp học và các hoạt động khác.
  Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm lớp hết sức quan trọng trong việc
  hướng dẫn, chỉ đạo lớp và đào tạo thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục toàn diện. Người
  giáo viên chủ nhiệm lớp đóng rất nhều vai trò: Vừa là thầy dạy học, vừa là người cha,
  người mẹ và cũng có lúc phải là người bạn tốt nhất của các em. Từ đó có thể uốn nắn
  các em đi theo quỹ đạo của mình. Giáo viên có chỉ đạo, quản lí lớp tốt thì mới dẫn đến
  việc học của các em chắc chắn sẽ tốt hơn và việc giảng dạy của giáo viên càng đạt hiệu
  quả hơn. Vì vậy tôi đã chọn đề tài: Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ
  nhiệm ở lớp 9A5
  Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 2011.
  III / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Từ thực trạng trên, đề tài tìm ra những nguyên nhân mà công tác chủ nhiệm
  chưa đạt hiệu quả. Qua đó đề xuất một số biện pháp hữu hiệu để giáo viên làm tốt
  công tác chủ nhiệm nhằm khắc phục tình trạng nề nếp lớp, hạn chế học sinh vi phạm
  nội qui, và chuyên cần trong học tập.
  IV / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về một số kinh nghiệm để làm tốt công tác
  chủ nhiệm ở
  lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 2011.
 4. V / ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
  1)Đối tượng nghiên cứu: Một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong
  những năm học vừa qua.
  2)Khách thể nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm lớp của giáo
  viên
  trong lớp 9A5 Trường THCS Đào Duy Từ năm học 2010 2011.
  VI / GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU
  Nếu các lớp áp dụng đồng bộ các kinh nghiệm mà đề tài đã nêu ra thì công tác
  chủ nhiệm lớp sẽ đạt kết quả cao hơn trong những năm học tiếp theo.
  VII / NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài đã tự xác định cho mình những nhiệm vụ
  nghiên cứu sau đây:
  1)Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của đề tài.
  2)Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm của giáo viên ở lớp 9A5 Trường
  THCS Đào Duy Từ năm học 2010 2011.
  3)Đề xuất các biện pháp chỉ đạo công tác trên để làm tốt công tác chủ nhiệm
  lớp.
  VIII / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1)Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
  2)Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, trực quan, nêu gương,
  hỏi đáp …
  3)Các phương pháp hỗ trợ: Thống kê mô tả, …
  IX / KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU.
  1)Tháng 9/ 2010: Đăng kí đề tài, lập đề cương.
  2)Tháng 9-10/ 2010: Điều tra thực trạng nề nếp lớp học và lí lịch của học sinh
  ở lớp 9A5.
  3)Tháng 11/ 2010: Thu thập và xử lí các số liệu điều tra.
  4)Tháng 12/ 2010 đến tháng 01/ 2011: Thống kê, phân tích các số liệu.
  5)Tháng 02/ 2011: Viết đề tài, báo cáo sơ bộ.
 5. 6)Tháng 3/ 2011: Chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài.
  B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  Trong quá trình đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và hưởng ứng cuộc
  vận động Hai không với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và
  bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi
  nhầm lớp. Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, ; Trường học thân
  thiện và hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
  Chí Minh của ngành Giáo dục – Đào tạo. Đòi hỏi mỗi CB – GV trong ngành giáo
  dục phải nổ lực hết mình để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài kiến
  thức chuyên môn, mỗi giáo viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức
  Cách mạng, đạo đức nhà giáo, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp phải nổ lực hết mình
  Vì đàn em thân yêu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
  Muốn đạt được mục đích này, giáo viên được chủ nhiệm lớp phải tận tụy với
  nhiệm vụ được giao, phải có kế hoạch cụ thể trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm hổ
  trợ cho học sinh có ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện hạnh kiểm để trở thành
  học sinh có năng lực toàn diện trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu
  đẹp.
  Trong lĩnh vực giáo dục, người thầy không chỉ có lòng Yêu nghề mến trẻ
  đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho học sinh mà quan trọng hơn nữa là
  phải có những biện pháp, làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.
  Muốn học sinh tiếp cận được mọi tri thức, người giáo viên chủ nhiệm phải có
  biện pháp giúp các em có ý thức học tập, chủ động tiếp thu kiến thức, hăng say và thi
  đua trong học tập.
  Những năm gần đây nền giáo dục của nước ta có nhiều sự thay đổi và biến
  động không ngừng, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp
  giáo dục, đến vấn đề đảm bảo chất lượng dạy và học.
  Việc nghiên cứu những căn cứ trên cho ta hình dung về một em học sinh là
  thiếu niên, đang ngồi trên ghế trường THCS, đó là những học sinh đang phát triển
  nhân cách, tình cảm, trí tuệ, để có những tri thức và kỹ năng cơ bản trong giao tiếp.
  Để đi tới một nghiên cứu cụ thể, trước hết cần xác định công tác chủ nhiệm lớp là vấn
  đề rất quan trọng. Đối với công tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên phải có tính kiên
  trì, tận tình. Sự nhiệt tâm, chu đáo của giáo viên là một trong những yếu tố quan
  trọng đảm bảo sự thành công của người giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp. Song

 6. với lứa tuổi học sinh lớp 9, sự nhận thức của các em còn non trẻ, luôn chứng tỏ là
  người lớn nhưng sự tư duy chưa đạt tới đỉnh cao, các em cần có người hướng dẫn, chỉ
  đạo cho các em đi vào nề nếp, để các em dần trở thành người tài và sống có ích trong
  xã hội, đó chính là người giáo viên chủ nhiệm lớp.
  II/ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM-TÌNH HÌNH
  *Thuận lợi:
  Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, của BCH Công đoàn
  nhà trường đã đề ra kế hoạch cụ thể hàng tháng, học kì và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
  thường xuyên.
  Sự kết hợp, hỗ trợ kịp thời của đoàn đội, của ban thi đua trong nhà trường.
  Sự cộng tác chặc chẽ từ phía giáo viên bộ môn cùng giáo viên chủ nhiệm quản
  lí lớp. Sự quan tâm từ Ban thường trực Hội PHHS và chính quyền địa phương.
  Cơ sở vật chất dạy và học của trường khang trang, đầy đủ các phòng học bộ
  môn, phòng chức năng, phòng truyền thống, …, phòng học thống mát, sân tập TDTT,
  nhà vệ sinh sạch sẽ …
  * Khó khăn:
  Trường THCS Đào Duy Từ là một trường ở trên địa bàn dân cư gồm nhiều
  thành phần ở khắp mọi xã trong huyện đến lập nghiệp, người dân chủ yếu làm nghề
  nông, chỉ có một số ít là cán bộ công nhân viên và tiểu thương nên mặc dù điều kiện
  kinh tế của nhân dân có phát triển nhưng chưa đồng bộ. Do điều kiện gia đình và tính
  ỷ lại của một vài phụ huynh, khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường,
  cho giáo viên, chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.
  Nhiều em học sinh nhà ở xa trường nên việc học trái buổi còn gặp nhiều khó
  khăn.
  Laø giaùo vieân dạy theo tiết nên khoâng thöôøng xuyeân coù maët taïi lôùp hay taïi
  tröôøng neân vieäc theo doõi haøng ngaøy ñeå kòp thôøi nhaéc nhôû hoïc sinh coøn khoù khaên.
  Trong tình hình hieän nay, vaán ñeà phoå caäp giaùo duïc daãn ñeán vieäc hoïc taäp, yù
  thöùc hoïc taäp cuûa caùc em phaàn naøo bò giaûm suùt. Ñeå xaùc ñònh ñoäng cô trong hoïc
  taäp, ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm phaûi maát thôøi gian daøi.
  *Qua những thuận lợi và khó khăn trên, việc xây dựng cho học sinh những thói
  quen về nề nếp, đạo đức tốt là điều thực sự cần thiết. Vì thế mà việc đưa ra những
  giải pháp nhằm giúp các em có nề nếp, đao đức tốt, ý thức tự giác trong học tập là
  điều rất cần thiết.
  III/ CÁC GIẢI PHÁP
 7. Trong những năm học gần đây, vào đầu năm học nề nếp lớp chưa được ổn định
  và còn lộn xộn. Vì học sinh của lớp 9A5 được biên chế từ 5 lớp 8 của năm học 2009-
  2010 (8A1: 1 em; 8A2: 10 em; 8A3: 6 em; 8A4: 11 em; 8A5: 10 em; lưu ban (9A5: 1
  em). Chính vì vậy nên các em chưa tự giác, chưa ý thức tập thể, chưa đi vào qui củ
  như một lớp đi lên từ lớp 8. Việc chấp hành nội quy của nhà trường còn lỏng lẻo, còn
  nhiều hạn chế.
  Để ổn định và đi vào quỹ đạo của một lớp học là rất khó và phải mất một thời
  gian dài. Do vậy ngay từ khi được Ban Giám Hiệu phân công cho chủ nhiệm lớp
  9A5, bản thân đã trực tiếp gặp các giáo viên chủ nhiệm lớp cũ để điều tra sơ khảo về
  tình hình mọi mặt của từng học sinh, để nắm được các mặt mạnh, mặt yếu của từng
  học sinh, đặc biệt là hạnh kiểm và lực học của từng học sinh.
  Về mặt hạnh kiểm: Bản thân đã điều tra học sinh trong lớp xem em nào đã vi
  phạm nội qui ở các lớp dưới, em nào có ý thức tập thể và không vi phạm để có kế
  hoạch bồi dưỡng, giáo dục cho các em.
  Về tình hình học tập: Căn cứ vào tình hình của lớp dưới qua sổ điểm và học bạ,
  … để biết trong lớp có mấy loại học lực theo danh hiệu khen thưởng: Có bao nhiêu
  học sinh giỏi, có bao nhiêu học sinh tiên tiến và học sinh còn lại. Sau khi đã biết được
  lực học của từng học sinh trong lớp để có kế hoạch giáo dục và giảng dạy. Ngoài ra
  còn điều tra thêm đội ngũ cán bộ lớp của lớp cũ có làm tốt nhiệm vụ được giáo viên
  giao không, có được tập thể lớp tín nhiệm không, do nguyên nhân nào? Do sự chỉ đạo
  của ban lãnh đạo lớp hay giáo viên chủ nhiệm.
  Từ việc điều tra sơ khảo đã nắm được mặt mạnh, mặt yếu của lớp từ đó có biện
  pháp giáo dục thích hợp: Tổ chức, định hướng cho tập thể lớp bầu ra ban cán bộ lớp
  mới, ban cán sự bộ môn mới. Ban cán bộ lớp, cán sự bộ môn phải là người có học lực
  khá hoặc giỏi, có ý thức tập thể, đối xử hòa đồng với bạn bè, tự giác, nhiệt tình trong
  công việc được giao.
  Tiến hành việc điều tra sơ yếu lí lịch của từng học sinh trong lớp, có bao nhiêu
  học sinh con gia đình nghèo, gia đình khó khăn, con công nhân, con nông dân, con
  cán bộ công chức. Từ đó có cơ sở để phân loại các biện pháp giáo dục. Đối với
  những học sinh nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn thì luôn kết hợp với nhà
  trường, ban thường trực hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể khác tạo mọi
  điều kiện giúp đỡ các em về mọi mặt như: Tinh thần cũng như vật chất để các em an
  tâm trong học tập và hòa nhập cùng bạn bè.
 8. Ngoài ra giáo viên còn có kế hoạch phân loại học sinh ngay từ đầu năm học.
  Các em yếu về mặt nào, môn nào để còn kịp bồi dưỡng nâng cao trình độ đồng đều
  của lớp. Đối với học sinh yếu thì phân ra từng nhóm:
  *Nhóm 1: Những học sinh yếu nhưng có thái độ học tập tích cực.
  *Nhóm 2: Những học sinh có tư duy bình thường nhưng có thái độ học tập
  chưa tốt.
  *Nhóm 3: Những em yếu chậm tiến bộ thì xếp các em ngồi trên bàn đầu đồng
  thời cử một em khá hoặc giỏi để kèm bạn cùng tiến. Đặc biệt cần chú ý phát triển tư
  duy nâng cao kiến thức bồi dưỡng học sinh khá giỏi, học sinh có năng lực đặt biệt.
  Tạo cho học sinh có ý thức thi đua với nhau trong học tập và rèn luyện hạnh
  kiểm bằng cách lập thang điểm thi đua cho từng cá nhân học sinh, cho từng tổ (được
  tập thể lớp thống nhất) để theo dõi và chấm điểm. Cuối tuần và hàng tháng có đánh
  giá, rút kinh nghiệm và xếp loại A, B, C, D cho từng học sinh.
  Trong giảng dạy, giáo viên phải dự kiến các tình huống sư phạm có thể xảy ra
  và cách ứng xử với học sinh. Thực hiện công tác giáo dục toàn diện thông qua việc
  kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin
  hai chiều với phụ huynh hoặc đến nhà (Lập danh bạ điện thoại của phụ huynh) để
  trao đổi tình hình học tập của học sinh. Lớp đã xây dựng được các nhóm học tập để
  giúp đỡ nhau như: Đôi bạn cùng tiến, Nhóm học tập tự quản … Qua đó thường xuyên
  kiểm tra, động viên, khuyến khích các em bằng phong trào chùm hoa điểm 9-10 và
  xếp loại thi đua hàng tuần, hàng tháng.
  Muốn lớp mình có nề nếp tốt thì giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch cho cả
  năm học, từng tháng, từng tuần dựa trên kế hoạch của nhà trường. Xây dựng được nề
  nếp tự quản, bầu chọn được đội ngũ cán sự cốt cán của lớp gồm: Lớp trưởng, 3 lớp
  phó phụ trách từng mặt, lớp được chia làm 4 tổ, mỗi tổ bầu một em làm tổ trưởng,
  một em làm tổ phó (ở cùng một xóm). Sau khi bầu xong, giáo viên họp đội ngũ cán
  bộ lớp để phân công quán triệt rõ nhiệm vụ cho từng chức vụ, đồng thời cho các em
  tự đăng kí các danh hiệu thi đua và biện pháp thực hiện từ đó có phương hướng chỉ
  đạo để học sinh thực hiện tốt.
  Mỗi tổ có một quyển sổ theo dõi học tập và các mặt hoạt động của từng tổ viên
  trong tổ. Cuối tuần các tổ trưởng tổng hợp báo cáo cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng
  hợp báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần. Lớp
  trưởng nhận xét tình hình học tập trong tuần, kế hoạch và các biện pháp thực hiện cho
  tuần tới, rồi đến giáo viên nhận xét chung tình hình học tập của lớp: Về ưu điểm và
  tồn tại. Sau đó nhận xét đánh giá tình hình học tập cùng với nề nếp, tác phong của
 9. từng em để các em tự rút kinh nghiệm và khắc phục trong tuần tiếp theo. Ngoài ra
  còn giáo dục các em phải: Nói lời hay, làm việc tốt, Gọi bạn xưng mình.
  Thường xuyên giáo dục các em có tính tự giác, chấp hành tốt nghị quyết của lớp, nội
  qui của trường. Muốn các em thực hiện tốt, nghiêm túc thì người giáo viên chủ nhiệm
  lớp phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, phải là: Tấm gương sáng cho học sinh
  noi theo, nói phải làm, đề ra phải thực hiện và khen chê đúng mực. Vì học sinh cuối
  cấp học THCS, các em đang ở lứa tuổi trưởng thành nên giáo dục phải nhẹ nhàng,
  nghiêm túc, nghiêm khắc nhưng cởi mở gần gũi độ lượng, luôn vị tha đối với học
  sinh biết nhận lỗi và sửa lỗi, tuyệt đối không trù ém, mắng nhiếc học sinh.

  *Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các tổ chuẩn bị một cuốn sổ theo dõi tổ
  viên.
  (Lớp trưởng, lớp phó cũng có sổ theo dõi chung cả lớp theo mẫu)

  SỔ THEO DÕI HỌC SINH (TỔ VIÊN)
  TỔ 1 (LỚP) – LỚP: 9A5

  Lớp trưởng (Tổ trưởng): Nguyễn Văn A
  Lớp phó (Tổ phó): Phạm Văn B
  Tuần: 1
  Học tập Ý thức đạo đức

  S Phát
  Ý
  Soạn biểu Đi Vi
  Chuẩn Bỏ thức Ồn, Xếp
  Họ và tên bài, xây học phạm
  TT bị bài giờ trong nghịch loại
  làm dựng trễ ATGT
  hoạt
  bài bài
  động
  Nguyễn
  + – + – + – +- –
  A
  Lê B
  Phan C

 10. *Giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ lớp ra quy định thang điểm thi đua để
  học sinh trong tổ tự xếp loại. Cụ thể:
  +Điểm có của mỗi học sinh trong tuần: 29 điểm.
  +Soạn bài, làm bài đầy đủ: +10 điểm/ môn.
  +Chuẩn bị bài cũ tốt: +10 điểm/ môn.
  +Phát biểu (đúng) xây dựng bài giảng: +10 điểm/ lần.
  +Không soạn bài, không làm bài tập: -10 điểm/ môn.
  +Ồn, nghịch: -5 điểm/ lần.
  +Đi học trễ: -5 điểm/ lần.
  +Bỏ giờ: -10 điểm/ lần.
  +Không có phù hiệu (bảng tên): -5 điểm/ lần.
  +Nói tục, chưởi thề: -10 điểm/ lần.
  +Gây gỗ mất đoàn kết: -5 điểm/ lần.
  +Gây gỗ đạnh nhau: -20 điểm/ lần.
  +Vô lễ: -20 điểm/ lần.
  +Ăn mặc luộm thuộm: -5 điểm/ lần.
  +Bảo quản CSVC không tốt: -5 điểm/ lần.
  +Giúp bạn cùng tiến: +10 điểm/ lần.
  +Ý thức tốt trong các hoạt động khác: +10 điểm/ lần.
  +Ý thức không tốt trong các hoạt động khác: -10 điểm/ lần.
  +Vi phạm ATGT: -20 điểm/ lần.
  *Xếp loại hàng tuần:
  +Loại Tốt (A): Tổng cộng: 80 điểm trở lên.
  +Loại Khá (B): Tổng cộng: 79 điểm đến 60 điểm.
  +Loại Trung bình (C): Tổng cộng: 59 điểm đến 30 điểm.
  +Loại Yếu (D): Tổng cộng: dưới 30 điểm.
  -Giáo viên chủ nhiệm lắng nghe báo cáo của giáo viên bộ môn. Kịp thời giải
  quyết công việc ở lớp.
  -Đầu năm họp phụ huynh. Nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh, lấy ý kiến
  đóng góp, xây dựng của phụ huynh, đồng thời thống nhất về lịch học ở nhà: Thời
  gian học bài, làm bài, soạn bài, xem trước bài mới, … của các buổi trong một tuần lễ.
 11. +Cần chú ý đến gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kiến nghị
  lên cấp trên các khoản đóng góp.
  +Tổ chức lớp: Thăm hỏi, động viên các gia đình gặp hoàn cảnh không
  may.
  +Giáo viên chủ nhiệm in sẵn bảng điểm giữa học kì, học kì và cả năm gửi
  cho từng phụ huynh để phụ huynh biết và so sánh mức độ rèn luyện của con em mình
  với học sinh khác.
  +Lấy chữ ký và chữ viết của phụ huynh làm mẫu. (Có thể trong sổ chủ
  nhiệm)
  Trong học tập không những chú trọng rèn luyện cho học sinh bằng nhiều hình
  thức khác nhau mà còn chú trọng khâu nề nếp ngay từ đầu năm như: Cán sự bộ môn
  giải thích các thắc mắc về kiến thức ở các bộ môn, nhắc nhở bạn chăm chỉ, chuyên
  cần, … truy bài đầu giờ, trật tự nghe giảng trong giờ học, trong lớp tổ tự quản kiểm
  tra bài tập về nhà của các bạn trong tổ … Vì nề nếp tốt là cực kì quan trọng, nó góp
  một phần lớn quyết định kết quả học tập của học sinh. Chính vì thế ngay từ đầu năm
  học giáo viên phải quán triệt nề nếp bằng cách: Cho cả lớp học nội qui trường học,
  điều 38; 42 về điều lệ học sinh trường THCS.
  Hướng dẫn các em lập thời gian biểu phù hợp với thời khóa biểu của nhà
  trường. Việc làm trên giúp các em dần có thói quen làm việc có khoa học, biết sắp
  xếp thời gian một cách hợp lý và để thực hiện được điều này một cách tốt nhất thì cần
  nhờ phụ huynh kiểm tra và thông báo lại cho giáo viên qua các lần họp hoặc gặp trực
  tiếp giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên chủ nhiệm tới thăm gia đình học sinh.
  Ngoài ra còn động viên khuyến khích các em tạo quỹ lớp thông qua hình thức
  nuôi heo đất để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi những bạn bị tai
  nạn đột xuất, bị bệnh trong lớp. Được động viên đúng mức, kịp thời thì các em đều
  cảm kích, phấn khởi, tự giác và gắn bó với tập thể lớp hơn, chăm chỉ hơn trong học
  tập cũng như mọi hoạt động khác.
  Ngoài khâu tổ chức lớp tốt và vận dụng nhiều phương pháp để nâng cao chất
  lượng mà còn luôn luôn giáo dục các em tuôn theo luật lệ an toàn giao thông qua các
  buổi sinh hoạt cuối tuần. Đồng thời giáo dục cho các em đức tính khiêm tốn, thật
  thà, dũng cảm như lời Bác Hồ dạy.
  Ví dụ: Các em nhặt được bút, vở, thậm chí cả tiền, … các em đều đưa cho
  thầy chủ nhiệm hoặc thầy tổng phụ trách để trả lại cho bạn mất.
  Để đảm bảo duy trì được sĩ số lớp thì người giáo viên phải có lòng nhiệt tình,
  không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên tới gia đình làm công tác tư tưởng và động
 12. viên học sinh chuyên cần, tự giác ra lớp học. Đây là một việc làm đòi hỏi giáo viên
  phải kiên trì, đồng thời kết hợp với các ban ngành trong nhà trường như Công đoàn,
  Ban giám hiệu, Chi đoàn và Liên đội và ban thường trực Hội CMHS để vận động học
  sinh bỏ học ra lớp. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ
  học sinh bỏ học sau khi ra lớp học.
  Ví dụ: Lớp 9A1 năm 2008-2009 có em tên là Lương Thị Thảo, bị teo cơ
  Delta phải nghỉ học dài ngày để điều trị, bản thân giáo viên chủ nhiệm cùng tập thể
  lớp luôn quan tâm, động viên, hổ trợ nên em Thảo đã đi học lại lớp 9A1 năm học
  2009-2010 và cuối năm học đạt học sinh giỏi và đã học lớp 10 hệ A.

  C/ KẾT LUẬN
  I/ KẾT QUẢ.
  Từ những kinh nghiệm trên, trong năm học này lớp 9A5 không có học sinh vi
  phạm nội qui phải kiểm điểm hoặc phải mời phụ huynh. Trong lớp nhiều học sinh đạt
  danh hiệu học sinh khá giỏi trong học kì I vừa qua so với đầu vào. Kết quả hạnh kiểm
  trong học kì I năm học 2010-2011 so với năm học 2009-2010:

  Lớp Yếu Trung Khá Tốt TB trở lên
  bình

  Năm học 8 23 5 14 42

  Học kì I 9A5 10 12 20 42

  Giữa HK
  II

  Các em trong lớp rất ngoan, hòa nhã, chăm chỉ học tập, so với tình hình đạo
  đức và nề nếp học tập của năm nay với năm ngoái thì chất lượng đạo đức và nề nếp
  học tập của năm nay khá hơn rất nhiều biểu hiện qua các đợt kiểm tra, cuối kì I. Đây
  là kết quả thực chất do các em phấn đấu và rèn luyện đã đạt được trong năm học này.

 13. *Bảng thống kê kết quả rèn luyện những thói quen tốt của học sinh ở lớp
  9A5:

  Kết quả
  Số học
  Thời gian Những thói quen
  sinh Thực Thực hiện
  hiện tốt chưa tốt

  9/2010-2/2011 42 Đi học đúng giờ. 42 / 42 0

  9/2010-2/2011 42 Lập thời gian biểu, thực hiện
  22 / 42 20 / 42
  theo thời gian biểu.
  9/2010-2/2011 42 Không quên sách vở, đồ dùng
  38 / 42 4 / 42
  học tập.
  9/2010-2/2011 42 Làm bài tập, học thuộc bài
  24 / 42 18 / 42
  trước khi tới lớp.
  9/2010-2/2011 42 Nghỉ học có giấy xin phép của
  42 / 42 0
  bố, mẹ.
  9/2010-2/2011 42 Đi lao động đúng theo quy
  42 / 42 0
  định của trường, lớp đề ra.
  9/2010-2/2011 42 Trực nhật lớp sạch sẽ 42 / 42 0
  9/2010-2/2011 42 Đi sinh hoạt Đội theo quy định
  42 / 42 0
  chung
  9/2010-2/2011 42 Cán sự bộ môn truy bài đầu
  42 / 42 0
  giờ
  9/2010-2/2011 42 Không quên khăn quàng, phù
  42 / 42 0
  hiệu.

 14. II / BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
  Muốn xây dựng một lớp có nề nếp tốt thì trước hết đòi hỏi người giáo viên
  chủ nhiệm đặc biệt là giáo viên phải có kiến thức vững chắc, phải có kỹ năng sư
  phạm, phải biết giao tiếp, hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của học sinh để nhanh
  chóng đi vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ một cách hấp dẫn dễ dàng. Vậy người giáo
  viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, coi các em như chính con em của mình. Đồng
  thời phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, thực sự là người cha, người mẹ
  trong việc giáo dục giáo dưỡng.
  Không những thế mà giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể cho từng
  tuần, từng tháng và cho cả năm học. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán sự bộ
  môn cốt cán, rèn ý thức tự quản tốt cho học sinh. Giáo viên cần phải nắm bắt được
  hoàn cảnh gia đình của từng em và đặc điểm tâm sinh lý của từng em để có biện pháp
  giáo dục học sinh, hướng các em đi vào nề nếp tốt.
  Luôn luôn gần gũi với học sinh, vừa là thầy, vừa là cha mẹ, cũng có lúc phải
  đóng vai là bạn của các em. Ngoài ra còn phải kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, phối
  hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường, địa phương, … nhằm thắt chặt mối
  quan hệ giữa gia đình với nhà trường và xã hội.
  III / KIẾN NGHỊ
  Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trong toàn ngành được phát triển xin có một
  số đề xuất sau:
  Đối với cha mẹ học sinh: Cần quan tâm hơn nữa tới việc tự học, tự rèn và thái
  độ đạo đức của các em ở nhà nhiều hơn nữa. Ngoài ra cần phải kiểm tra sát sao việc
  tự học, tự rèn ở nhà của các em. Luôn báo với giáo viên chủ nhiệm những sai sót ở
  gia đình để cùng giáo viên uốn nắn, giáo dục.
  Đối với chính quyền địa phương: Luôn luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ về vật
  chất cho những em học sinh nghèo và những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (quĩ
  khuyến học) để các em được đến trường như các bạn khác và tham gia vận động học
  sinh bỏ học ra lại lớp học cùng giáo viên.
  Đối với ban giám hiệu: Phải họp và phổ biến các đề tài hay sáng kiến kinh
  nghiệm có chất lượng để tất cả giáo viên công nhân viên trong nhà trường nắm bắt
  và áp dụng.
  Đối với phòng giáo dục: Cần tổ chức Hội thảo, chuyên đề về công tác chủ
  nhiệm lớp hoặc phổ biến các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm hay để giáo viên các
  trường tham khảo, học hỏi và linh hoạt trong vận dụng ở trường, ở lớp chủ nhiệm.
 15. Trên đây là một vài biện pháp trong phần quản lí học sinh của lớp chủ nhiệm,
  mong sự đóng góp của các đồng nghiệp giúp đỡ tôi làm tốt hơn.
  Xin chân thành cảm ơn.
  Hoài Hảo, ngày 26 tháng 02 năm 2011
  Nhận xét của tổ chuyên môn Người viết
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ……………………………………………… LEÂ VAÊN CÖÔØNG
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý Website thương mại điện tử
Back to top button