Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT 2020 bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm

Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT 2020

Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong cơ sở giáo dục

Ngày 16/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Cụ thể, Chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên gồm 08 học phần, trong thời gian 180 tiết (tương đương với 12 tín chỉ).

Trong đó, nội dung học phần 1 về tổng quan đơn vị sự nghiệp giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, học phần 2 về đại cương công tác thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, học phần 3 về quản lý học phí trong các cơ sở giáo dục, học phần 4 về nghiệp vụ quản lý quỹ tiền mặt, học phần 5 về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thủ quỹ, học phần 6 về kỹ năng giao tiếp hành chính, học phần 7 về cập nhật kiến thức và văn bản mới, học phần 8 về thực hành và kiểm tra cuối khóa.

Xem thêm:  Lịch chiếu phim Bí mật nơi góc tối

Bộ trưởng yêu cầu học viên tham gia đầy đủ chương trình học theo kế hoạch. Trong quá trình học, học viên tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm, tình huống thực tiễn và cách xử lý khác nhau để giải quyết vấn đề, kết hợp với báo cáo viên để tìm ra cách xử lý tốt nhất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button