Quyết định 17/2019/QĐ-TTg – HoaTieu.vn

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tóm tắt nội dung Quyết định 17/2019/QĐ-TTg

Danh mục gói thầu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08/04/2019.
Cụ thể, danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm:

– Gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù cho cán bộ công chức bao gồm biên soạn giáo trình do cần thiết phải mời cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc có chức năng, nhiệm vụ đào tạo chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền giao.

– Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng.

– Gói thầu hợp tác, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

– Mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác trong nước và quốc tế.

Xem thêm:  Có nên cho con học cấp 3 dân lập

– Thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/05/2019.

Back to top button