Quy định mới nhất về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2,3,4

Bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2,3,4

Quy định về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2,3,4

Để có thể bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2,3,4 theo quy định cần những điều kiện và yếu tố như thế nào? HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết tổng hợp dưới đây để thấy rõ được những quy định mới về chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học theo Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV:

1. Đối tượng:

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiệu học, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II;

2. Nội dung chương trình:(gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1. Tổ chức bộ máy hành chính NN

2. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông

3. Quản lý NN về giáo dục tiểu học

4. Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

1. Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Xem thêm:  Chuyên gia "bật mí" bí quyết đầu tư BĐS ít gặp rủi ro

3. Các phương pháp dạy học ở trường tiểu học

4. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

5. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường tiểu học

6. Phối hợp giữa nhà trường, gia định và xã hội trong công tác giáo dục học sinh tiểu học

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

1. Tìm hiểu thực tế

2. Hướng dẫn viết thu hoạch

3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục

II. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III:

1. Đối tượng:

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiệu học, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, có một trong các điều kiện sau:

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III;

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.

2. Nội dung chương trình:(gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1. Lý luận về nhà nước và hành chính NN

2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo

Xem thêm:  Đầu tư nhà phố thương mại Golden Street, nhà đầu tư an tâm sinh lời lớn

3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

1. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học

2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường tiểu học

4. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường tiểu học

6. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

1. Tìm hiểu thực tế

2. Hướng dẫn viết thu hoạch

3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

III. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II:

1. Đối tượng:

Giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiệu học, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, có một trong các điều kiện sau:

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II;

Xem thêm:  Cách tất Math trên máy tính Casio

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên.

2. Nội dung chương trình:(gồm 240 tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

1. Xây dựng NN Pháp quyền XHCN

2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông VN

3. Xu hướng đổi mới quản lý Giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học

4. Động lực và tạo động lức cho giáo viên tiêu học

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

1. Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học

2. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

3. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiều học

4. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học

5. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học

6. Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

1. Tìm hiểu thực tế

2. Hướng dẫn viết thu hoạch

3. Viết thu hoạch.

Chứng chỉ:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button