Quay ngược thời gian tiếng Anh

Học tiếng Anh: “Quay ngược thời gian” nói thế nào trong tiếng Anh?

Học tiếng Anh: Một số thành ngữ tiếng Anh dùng từ chỉ thời gian để diễn đạt các khái niệm rất quen thuộc.

Một số thành ngữ tiếng Anh dùng từ chỉ thời gian để diễn đạt các khái niệm rất quen thuộc.

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

Lopngoaingu.com chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

Lưu ý: Trong tất cả các bài viết, các bạn muốn nghe phát âm đoạn nào thì chọn hãy tô xanh đoạn đó và bấm nút play để nghe.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Xem thêm:  Duyệt chủ chương đầu tư 2 dự án hơn 4.000 tỷ tại KĐT Bắc sông Cấm
Back to top button