Pupil có nghĩa là gì

pupils  có nghĩa là gì?

it can either mean the black part of your eye or students at a school

@suman1981 .. vidhyarthi ( schoolchild/student )
          and
aankh ki putli ( eye ball )

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Xem thêm:  Lenovo Laptop Rubber Feet
Back to top button