Pull ups là gì

Cụm động từ Pull up có 2 nghĩa:

https://www.youtube.com/watch?v=CNqa39KS65w

Nghĩa từ Pull up

Ý nghĩa của Pull up là:

Ví dụ cụm động từ Pull up

Ví dụ minh họa cụm động từ Pull up:

–  The car PULLED UP outside my house and I got out. Ô tô đi chậm và dừng ngoài nhà tôi để tôi xuống xe.

Nghĩa từ Pull up

Ý nghĩa của Pull up là:

Ví dụ cụm động từ Pull up

Ví dụ minh họa cụm động từ Pull up:

–  He PULLED me UP because I had got my evidences wrong. Anh ta nói với tôi rằng tôi sai bởi vì tôi đã lấy bằng chứng sai.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Pull up trên, động từ Pull còn có một số cụm động từ sau:

Xem thêm:  Mẫu chấm điểm thi đua tổng kết năm đối với cá nhân
Back to top button