Polygon chi 250 triệu USD mua lại Hermez Network

Polygon chi 250 triệu USD mua lại Hermez Network

Polygon (trước đây là Matic Network) đã mua lại Hermez Network – một giải pháp mở rộng Ethereum dựa trên ZK-Rollups – với giá 250 triệu USD.

Theo TheBlock, sau khi hoàn tất thương vụ, hai token là MATIC và HEZ sẽ tiến hành hợp nhất với nhau.

Cụ thể, đại diện Polygon cho biết các dịch vụ của Hermez sẽ được hợp nhất và tích hợp vào Polygon với tên gọi mới là Polygon Hermez. Ngoài ra, 26 nhân viên của Hermez cũng sẽ tham gia vào đội 80 người của Polygon, từ giờ hai đội sẽ làm việc chung với nhau.

“Theo hiểu biết của tôi, đây là sự hợp nhất toàn diện đầu tiên của các mạng blockchain, nơi một mạng sẽ hấp thụ hoàn toàn mạng kia, bao gồm cả token của nó”, đồng sáng lập Polygon, Mihailo Bjelic, nói.

Đầu năm nay, hai dự án là Keep và NuCypher cũng đã hợp nhất các giao thức của họ, nhưng nhà phát triển giữ lại các thương hiệu của mình độc lập với nhau và không hợp nhất các token.

Đối với Polygon và Hermez, đây là thương vụ sát nhập 100%, trên trang twitter của Hermez thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Polygon và sẽ sớm chuyển giao công nghệ cho Polygon.

Hai dự án đã quyết định tỷ lệ swap của các token của họ dựa trên tỷ giá của chúng.

Được biết tỷ lệ swap là 3.5 MATIC : 1 HEZ, có nghĩa là chủ sở hữu token HEZ sẽ có thể swap token của họ để lấy token MATIC của Polygon theo tỷ lệ trên. Để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn, một hợp đồng hoán đổi (Swap Contract) sẽ được công bố trong thời gian tới.

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Vũ Hải Nhân

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Xem thêm:

Source : blogtienao.com

Back to top button