Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu khai báo thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.

Khi điền phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh nhập sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, học sinh còn phải khảo sát thêm thông tin, hồ sơ học sinh để giáo viên lấy đó làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.

Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Giao dục va đao tạo…………………… ..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH

Lớp học: ……………………

1) Họ và tên (NÂNG CAO): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….

3) Dân tộc: ……………… 4) Đối tượng chính sách: …… ..…

5) Sinh ngày: …… / …… .. / …………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….

7) Học sinh khuyết tật: ……………………………………………………. ……………………. ……………………. ………….

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 8b) Quận / huyện: ………… .. .. ..

8c) Phường / xã / thị trấn: …………………… 8d) Đường / thôn: ………………. 8d) Tổ / khu phố: ………….

9) Chỗ ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..

9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / ấp (khu chung cư):….…

mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình bổ trợ tiếng Anh, làm quen tại trường: ……………………. …………………… ……………… ..

11) Họ và tên: ……………… 12) Sinh ngày: …………. …………………….

13) Chứng minh nhân dân của bố đẻ số: …………. Số điện thoại của bố: …………. …

14) Họ và tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …………. …………………….

16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: …………. Số điện thoại của bố: ………… ..…

Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viên
Cha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại khai báo: ……………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

TUYÊN BỐ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác. Học sinh không được phép vào trường theo diện của cha mẹ. Hoàn toàn có trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.
___________________________________________________________________

Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE

1) Họ và tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sỹ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Giao dục va đao tạo…………………… ..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH

Lớp học: ……………………

1) Họ và tên (NÂNG CAO): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….

3) Dân tộc: ……………… 4) Đối tượng chính sách: …… ..…

5) Sinh ngày: …… / …… .. / …………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….

7) Học sinh khuyết tật: ……………………………………………………. ……………………. ……………………. ………….

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 8b) Quận / huyện: ………… .. .. ..

8c) Phường / xã / thị trấn: …………………… 8d) Đường / thôn: ………………. 8d) Tổ / khu phố: ………….

9) Chỗ ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..

9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / ấp (khu chung cư):….…

mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình bổ trợ tiếng Anh, làm quen tại trường: ……………………. …………………… ……………… ..

Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viên
Cha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại khai báo: ……………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

TUYÊN BỐ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác. Học sinh không được phép vào trường theo diện của cha mẹ. Hoàn toàn có trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.
___________________________________________________________________

Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE

1) Họ và tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sỹ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6” bạn nhé.

Xem thêm:  Các trường THCS ở quận Bình Thạnh

Bài viết “Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 13:38:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6
#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp

Phiếu khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học, để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.
Khi khai phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng điền sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, các em còn phải làm thêm phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để giáo viên làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.
Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
11) Họ tên: ………………………… 12) Ngày, tháng, năm sinh: …….. ………………….
13) Số chứng minh nhân dân của cha: ………………………. Số điện thoại của cha: ………. …
14) Tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …….. ………………….
16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: ………………………. Số điện thoại của bố: ……… .. …
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.
Mẫu tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Xem thêm:  Bài 46: bóng tối - Theo bạn, Mặt Trời chiếu sáng từ phía nào trong hình ?

#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp

Phiếu khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học, để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.
Khi khai phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng điền sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, các em còn phải làm thêm phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để giáo viên làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.
Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
11) Họ tên: ………………………… 12) Ngày, tháng, năm sinh: …….. ………………….
13) Số chứng minh nhân dân của cha: ………………………. Số điện thoại của cha: ………. …
14) Tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …….. ………………….
16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: ………………………. Số điện thoại của bố: ……… .. …
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.
Mẫu tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Xem thêm:  Top 20 cái "nhất" của vua chúa Việt Nam trong lịch sử

#Phiếu #kê #khai #thông #tin #học #sinh #Kê #khai #thông #tin #trước #khi #tuyển #sinh #vào #lớp #lớp

Phiếu khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh ngay từ đầu năm học, để phụ huynh điền, sau đó ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.
Khi khai phiếu cần điền chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng điền sai thông tin tuyển sinh, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, đầu năm học mới, các em còn phải làm thêm phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để giáo viên làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.
Mẫu khai báo thông tin học sinh mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
11) Họ tên: ………………………… 12) Ngày, tháng, năm sinh: …….. ………………….
13) Số chứng minh nhân dân của cha: ………………………. Số điện thoại của cha: ………. …
14) Tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …….. ………………….
16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: ………………………. Số điện thoại của bố: ……… .. …
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.
Mẫu tờ khai thông tin học sinh sắp vào lớp 6

Sở Giáo dục và Đào tạo……………………..
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——– o0o ——-

MẪU KHAI BÁO THÔNG TIN HỌC SINH
Trường học: ………………………………………… ………………….. Lớp: ……………………
1) Họ và tên (CHỮ HOA): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….
3) Dân tộc: …………………………… 4) Đối tượng chính sách: …… .. …
5) Ngày, tháng, năm sinh: …… / …….. / ………………………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….
7) Học sinh khuyết tật: ………………………………………. …………………………………………. ……………….. …………
8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / thành phố: …………….. 8b) Quận / huyện: ……….. ..
8c) Phường / xã / thị trấn: ………………… 8d) Đường / thôn: …………… …. 8đ) Tổ / khu phố: ……….
9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh / thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..
9c) Phường / xã / thị trấn:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / xóm (khu chung cư):….…
mười) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang học chương trình tiếng Anh bổ sung, làm quen trong trường học: ……………………………. ……………………………………………… ……………… …..
Tôi xác nhận rằng thông tin được nêu trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người khai báo với sinh viênCha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: …………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….
KHAI BÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các trường hướng dẫn kỹ, yêu cầu phụ huynh học sinh kê khai chính xác thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai, thông tin tuyển sinh sau này không chính xác, học sinh không được vào trường theo diện của phụ huynh. hoàn toàn chịu trách nhiệm. (Đối với học sinh ở chung cư phải ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần đưa cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Các phường; Làng / tổ.___________________________________________________________________
Hướng dẫn khai báo: Đề nghị phụ huynh viết bằng bút mực BLUE
1) Họ và tên học sinh: Viết chữ in hoa họ, chữ đệm và tên học sinh.4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sĩ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có lão thành cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu không tuân theo chính sách.6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác / … Để trống nếu không bị vô hiệu hóa.8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ các thông tin theo hộ khẩu của học sinh.9) Nơi ở hiện tại: Khai báo đầy đủ thông tin nơi ở hiện tại của học sinh.10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết trong trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Back to top button