Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022

ABC Land xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất trang thiết bị, dụng cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc hiệu quả hơn. Trước khi yêu cầu bổ sung trang thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu yêu cầu trang bị và điền các thông tin cần thiết vào mẫu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc tại đây.

  • Đơn đề nghị bổ nhiệm cán bộ
  • Đơn đăng ký xử lý đơn
  • Mẫu đề nghị bổ nhiệm cán bộ

1. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ lao động là gì?

Mẫu phiếu đề xuất trang thiết bị, dụng cụ lao động được sử dụng với mục đích xin thêm các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ công việc, giúp công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Mẫu đơn đề nghị bổ sung thiết bị, dụng cụ trong quá trình soạn thảo phải điền đầy đủ các thông tin liên quan cần thiết vào mẫu để quá trình đề xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Mẫu đề nghị hỗ trợ công cụ dụng cụ lao động dùng để làm đơn đề nghị hỗ trợ công cụ lao động để hoàn thành công việc đạt tiến độ và hiệu quả tốt hơn. Mẫu phiếu đề xuất cung cấp trang thiết bị, dụng cụ lao động được sử dụng khá phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm giúp người lao động thuận tiện trong quá trình đề xuất cung cấp dụng cụ, thiết bị làm việc thúc đẩy người lao động. đẩy nhanh các yêu cầu công việc chung.

Trong quá trình làm việc, ngoài mẫu đơn đề nghị trang bị dụng cụ làm việc thì đơn đề nghị sử dụng xe công cũng là mẫu đơn do các cá nhân lập ra để gửi đến các bộ phận phụ trách để đề nghị sử dụng xe của mình. Phiếu yêu cầu sử dụng xe công cần nêu rõ thông tin người đăng ký, lý do đề nghị, thời gian sử dụng để xem xét, phê duyệt nếu phù hợp.

2. Phiếu đề xuất mua sắm thiết bị

Mẫu đề xuất mua sắm trang thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp bởi việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, …. cần thiết cho hoạt động của tổ chức và các nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ

Thân mến:……….

Phòng / Ban …………………… đề xuất việc mua sắm các tài sản sau:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

NHÀ ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT CÁC GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

3. Đề xuất mua

Phiếu đề xuất được tạo ra để đề xuất với bộ phận phụ trách mua sắm trang thiết bị cho công ty danh mục hàng hóa mà bộ phận, phòng ban cần bổ sung.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT MUA HÀNG

Thân mến:……….

Người đề xuất: ………………………………………………………

Tiêu đề:…………………………

Phần:…………………………….

Nội dung đề xuất: …………………

STT

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

NHÀ ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT CÁC GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

4. Phiếu đề xuất mua tài liệu

Mẫu giấy đề nghị mua vật tư dưới đây cũng có đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho mục đích đề xuất mua sắm vật tư hàng hóa, tuy nhiên mẫu giấy đề nghị mua sắm vật tư có chút khác biệt so với mẫu đơn. đề nghị mua hoặc đề nghị mua thiết bị theo tên. Bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa cho phù hợp với bộ thủ tục hành chính của đơn vị.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, HÀNG HÓA

Tên:…………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………….

Lý do nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa: …………………………………………………….

STT

TÊN VẬT LIỆU, HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ GIÁ

GHI CHÚ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

NHÀ ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT CÁC GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

5. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ lao động số 1

Biểu mẫu đề xuất thiết bị - công cụ lao động 2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo ………….

TRƯỜNG HỌC ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm …

MẪU ĐỀ XUẤT THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường …………………….

Người đề xuất: ………………………… ..

Tổ chuyên viên / Phòng: …………………….

Công dụng: ……………………….

Nội dung gợi ý của thiết bị văn phòng:

STT

Tên thiết bị văn phòng

Định lượng

Ghi chú

NHÀ ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN VIÊN HIỆU TRƯỞNG

6. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ lao động số 2

LOGO CỦA CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:…………………………..
Địa chỉ nhà:……………………………………
Điện thoại:……………………………….

MÂU KIÊN NGHỊ

Ngày:… /… /…

Thân mến: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Nội dung đề xuất: ………………………………………………………………………………… ..

* Đề xuất nhân viên: ………………………………………………………………………………………………

* Của các bộ phận: …………………………………………………………………………………… ..

* Hàng hóa / văn phòng phẩm / tài sản / dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA / SỞ / SỞ HỮU / CCDC

SỐ LƯỢNG

Đầu tiên

2

3

4

5

6

*Giải thích: …………………………………………………………….

* Thời gian thực hiện: ……………………………………………………

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

NHÀ ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
DUYỆT CÁC GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

7. Quy trình mua sắm tài sản, thiết bị

7.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp và tổ chức

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có vốn lớn, kinh doanh mạnh trên thị trường đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, bao gồm trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu. Dùng để làm việc cho các phòng ban, trụ sở, … thuộc xí nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu một lượng tài sản, thiết bị rất lớn. Chỉ riêng một trụ sở đã chứa hàng triệu máy móc thiết bị, chưa kể các chi nhánh khác. nhằm mục đích phục vụ công việc và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có ngày hết hạn sử dụng và thời hạn hoạt động nhất định nên luôn phải bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để tiết kiệm chi phí khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa. .

Vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách vấn đề này cần lập phiếu yêu cầu sửa chữa, mua bán gửi trực tiếp trưởng bộ phận để xác nhận và kiểm tra sau đó chuyển lên ban giám đốc. hoặc quản lý để phê duyệt và ký.

7.2. Trích dẫn

Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị sau khi đề xuất đã được ban giám đốc / lãnh đạo ký.

Căn cứ vào cơ sở và cơ sở của đề xuất mua hàng và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung cấp phù hợp trên thị trường theo các yếu tố sau:

  • Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, thiết bị
  • Thương hiệu, mức độ phổ biến của nơi cung cấp
  • Các phản hồi khác của khách hàng về nhà cung cấp
  • Dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
  • Tính hợp pháp của nơi thờ tự có hợp pháp không?

Sau đó, cá nhân này sẽ chọn nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp với họ và yêu cầu báo giá.

7.3. Thiết lập

Sau khi lựa chọn và báo giá nhà cung cấp, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật tư. Tiếp theo, đơn vị cung cấp thiết bị sẽ cử đội nhân viên đến thực hiện việc lắp đặt theo yêu cầu của người yêu cầu để đảm bảo diễn ra đúng hợp đồng, đúng quy trình.

Trong quá trình lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không có trường hợp nào làm trái hợp đồng.

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện doanh nghiệp và nhà cung cấp sẽ tiếp tục thương lượng và đi đến thống nhất, ký vào biên bản nghiệm thu tài sản.

7.4. Bảo trì và sửa chữa

Trong thời gian bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, đối tác hợp tác sẽ có trách nhiệm bảo trì, sửa chữa thiết bị, tài sản cho bên kinh doanh đã ký hợp đồng.

Cụ thể, đối tác sẽ cử nhân viên bảo trì đến sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung cấp trên hợp đồng.

8. Cách viết đề xuất

Bạn đọc cần lưu ý khi đưa ra đề xuất mua sắm hàng hóa, thiết bị, dụng cụ, các hạng mục cần có trong đề xuất bao gồm:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ phải chính xác theo đúng mẫu.

– Ghi rõ nội dung thông tin đề nghị cung cấp một cách rõ ràng, ngắn gọn

– Yêu cầu đề xuất: Nêu rõ nội dung đề xuất, những việc cá nhân / tổ chức / cơ quan cần làm.

– Thông tin của người đăng ký là chính xác:

+ Cá nhân: Ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch; nơi thường trú, nơi ở hiện tại; thông tin liên hệ khi cần thiết.

+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo quy định tại Giấy phép hoạt động và Điều lệ.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi cá lăng nha trong lồng trên hồ chứa

Bài viết “Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 20:29:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022
#Phiếu #đề #xuất #thiết #bị #công #cụ #làm #việc

ABC Land xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc tại đây.
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
Phiếu đề xuất xử lý đơn
Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
1. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc là gì?
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng với mục đích xin cung cấp thêm thiết bị công cụ để hỗ trợ cho công việc, giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Mẫu đề nghị xin cấp thêm thiết bị công cụ trong quá trình soạn thảo phải điền đầy đủ các nội dung thông tin có liên quan cần thiết trên phiếu để quá trình đề xuất đạt được hiệu quả tốt hơn.
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng để làm phiếu xin hỗ trợ công cụ làm việc để tiến độ hiệu quả công việc được hoàn thành tốt hơn. Mẫu phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan hay doanh nghiệp giúp cho nhân viên có được sự thuận tiện trong quá trình đề xuất xin cung cấp thiết bị công cụ làm việc để đẩy nhanh tiến độ yêu cầu công việc chung.
Trong quá trình làm việc, ngoài phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc thì phiếu đề nghị sử dụng xe công cũng là biểu mẫu do các cá nhân lập ra để gửi lên các phòng ban phụ trách để đề nghị được sử dụng xe của đơn vị vì công việc chung, phiếu đề nghị sử dụng xe công cần nêu rõ thông tin về người đề nghị, lý do đề nghị, thời gian sử dụng để được xem xét và phê duyệt nếu phù hợp.
2. Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị
Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp bởi việc mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng,…. là cần thiết phục vụ cho hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ
Kính gửi:……….
Phòng/Ban……………………sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản sau đây:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

3. Phiếu đề xuất mua hàng
Phiếu đề xuất mua hàng được lập ra để đề xuất tới bộ phận phụ trách mua sắm trang thiết bị cho công ty những danh mục hàng hóa mà bộ phận, phòng ban cần được bổ sung.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA HÀNG
Kính gửi:……….
Người đề xuất:………………………………………………………
Chức danh:…………………………
Bộ phận:…………………………….
Nội dung đề xuất:…………………

STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư
Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư dưới đây về nội dung cũng đầy đủ các nội dung cần thiết nhằm mục đích đề xuất hàng hóa, thiết bị cần mua sắm, tuy nhiên về hình thức mẫu phiếu đề xuất mua vật tư hơi khác mẫu phiếu đề xuất mua hàng hay phiếu đề xuất mua thiết bị về tên gọi. Bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với các thủ tục hành chính của đơn vị.
Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA
Họ tên:…………………………………………..
Đơn vị: ………………………………………….
Lý do nhập vật tư, hàng hóa:………………………………………………..

STT

TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)

5. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 1

SỞ GD&ĐT………….
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường……………..
Người đề nghị:…………………………..
Tổ chuyên môn/Bộ phận:……………………….
Mục đích sử dụng:……………………….
Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:

STT

Tên trang thiết bị văn phòng

Số lượng

Ghi chú

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
6. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 2

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:…………………………..Địa chỉ:……………………………………Điện thoại:……………………………….

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Ngày:… /… /…
Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nội dung đề xuất: …………………………………………………………………………………..
* Nhân viên đề xuất: …………………………………………………………………………………
* Thuộc bộ phận: ……………………………………………………………………………………..
* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

2

3

4

5

6

*Diễn giải: …………………………………………………………….
*Thời gian cần thực hiện: …………………………………………………………
Kính mong Giám đốc duyệt!
NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)
7. Quy trình mua tài sản, trang thiết bị
7.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp, tổ chức
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh hùng mạnh trên thị trường trước tiên đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất bao gồm các trang thiết bị, máy móc, vật dụng làm việc cho các phòng ban, trụ sở,… thuộc về doanh nghiệp.
Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu khối tài sản, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu các máy móc, các trang thiết bị chứ chưa nói tới các chi nhánh khác với mục đích phục vụ cho công việc và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có hạn sử dụng và thời gian hoạt động nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để có thể tiết kiệm ngân sách khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng.
Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.
7.2. Báo giá
Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc/ban lãnh đạo ký phiếu đề nghị.
Dựa trên căn cứ và cơ sở là phiếu đề nghị mua bán và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo các yếu tố sau đây:
Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị
Thương hiệu, độ phổ biến nơi cung ứng vật dụng
Các phản hồi của khách hàng khác về nơi cung ứng
Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không
Sau đó, cá nhân này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp và xin báo giá với họ.
7.3. Lắp đặt
Sau khi đã lựa chọn cũng như báo giá với đối tác cung ứng, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác cung ứng trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó, bên cung ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới thực hiện lắp đặt theo yêu cầu của bên đề nghị để đảm bảo hợp đồng đang diễn ra chính xác và theo đúng quy trình.
Trong quá trình thực hiện lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không xảy ra các trường hợp đi trái lại với hợp đồng.
Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện bên doanh nghiệp và nhà cung ứng sẽ thỏa thuận tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản.
7.4. Bảo trì và sửa chữa
Trong quá trình bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, bên đối tác hợp tác sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, tài sản cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng.
Cụ thể, bên đối tác sẽ cử các nhân viên bảo trì tới sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung ứng trên hợp đồng
8. Cách viết giấy đề xuất
Bạn đọc cần lưu ý khi làm giấy đề xuất mua hàng hóa, thiết bị, công cụ, những mục cần có trong giấy đề xuất bao gồm:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức
– Ghi rõ nội dung thông tin đề xuất cần cung cấp rõ ràng, ngắn gọn
– Yêu cầu đề xuất: Thể hiện rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì.
– Thông tin của người làm đơn đề xuất chính xác:
+ Cá nhân: Thể hiện rõ họ và tên của cá nhân, ngày/tháng/năm sinh, Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước/hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch; nơi thường trú, nơi ở hiện tại; thông tin liên hệ khi cần.
+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Chuối chín làm món gì ngon? Các món ăn vặt làm từ chuối chín

#Phiếu #đề #xuất #thiết #bị #công #cụ #làm #việc

ABC Land xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc tại đây.
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
Phiếu đề xuất xử lý đơn
Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
1. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc là gì?
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng với mục đích xin cung cấp thêm thiết bị công cụ để hỗ trợ cho công việc, giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Mẫu đề nghị xin cấp thêm thiết bị công cụ trong quá trình soạn thảo phải điền đầy đủ các nội dung thông tin có liên quan cần thiết trên phiếu để quá trình đề xuất đạt được hiệu quả tốt hơn.
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng để làm phiếu xin hỗ trợ công cụ làm việc để tiến độ hiệu quả công việc được hoàn thành tốt hơn. Mẫu phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan hay doanh nghiệp giúp cho nhân viên có được sự thuận tiện trong quá trình đề xuất xin cung cấp thiết bị công cụ làm việc để đẩy nhanh tiến độ yêu cầu công việc chung.
Trong quá trình làm việc, ngoài phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc thì phiếu đề nghị sử dụng xe công cũng là biểu mẫu do các cá nhân lập ra để gửi lên các phòng ban phụ trách để đề nghị được sử dụng xe của đơn vị vì công việc chung, phiếu đề nghị sử dụng xe công cần nêu rõ thông tin về người đề nghị, lý do đề nghị, thời gian sử dụng để được xem xét và phê duyệt nếu phù hợp.
2. Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị
Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp bởi việc mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng,…. là cần thiết phục vụ cho hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ
Kính gửi:……….
Phòng/Ban……………………sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản sau đây:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

3. Phiếu đề xuất mua hàng
Phiếu đề xuất mua hàng được lập ra để đề xuất tới bộ phận phụ trách mua sắm trang thiết bị cho công ty những danh mục hàng hóa mà bộ phận, phòng ban cần được bổ sung.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA HÀNG
Kính gửi:……….
Người đề xuất:………………………………………………………
Chức danh:…………………………
Bộ phận:…………………………….
Nội dung đề xuất:…………………

STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư
Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư dưới đây về nội dung cũng đầy đủ các nội dung cần thiết nhằm mục đích đề xuất hàng hóa, thiết bị cần mua sắm, tuy nhiên về hình thức mẫu phiếu đề xuất mua vật tư hơi khác mẫu phiếu đề xuất mua hàng hay phiếu đề xuất mua thiết bị về tên gọi. Bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với các thủ tục hành chính của đơn vị.
Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA
Họ tên:…………………………………………..
Đơn vị: ………………………………………….
Lý do nhập vật tư, hàng hóa:………………………………………………..

STT

TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)

5. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 1

SỞ GD&ĐT………….
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường……………..
Người đề nghị:…………………………..
Tổ chuyên môn/Bộ phận:……………………….
Mục đích sử dụng:……………………….
Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:

STT

Tên trang thiết bị văn phòng

Số lượng

Ghi chú

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
6. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 2

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:…………………………..Địa chỉ:……………………………………Điện thoại:……………………………….

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Ngày:… /… /…
Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nội dung đề xuất: …………………………………………………………………………………..
* Nhân viên đề xuất: …………………………………………………………………………………
* Thuộc bộ phận: ……………………………………………………………………………………..
* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

2

3

4

5

6

*Diễn giải: …………………………………………………………….
*Thời gian cần thực hiện: …………………………………………………………
Kính mong Giám đốc duyệt!
NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)
7. Quy trình mua tài sản, trang thiết bị
7.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp, tổ chức
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh hùng mạnh trên thị trường trước tiên đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất bao gồm các trang thiết bị, máy móc, vật dụng làm việc cho các phòng ban, trụ sở,… thuộc về doanh nghiệp.
Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu khối tài sản, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu các máy móc, các trang thiết bị chứ chưa nói tới các chi nhánh khác với mục đích phục vụ cho công việc và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có hạn sử dụng và thời gian hoạt động nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để có thể tiết kiệm ngân sách khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng.
Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.
7.2. Báo giá
Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc/ban lãnh đạo ký phiếu đề nghị.
Dựa trên căn cứ và cơ sở là phiếu đề nghị mua bán và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo các yếu tố sau đây:
Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị
Thương hiệu, độ phổ biến nơi cung ứng vật dụng
Các phản hồi của khách hàng khác về nơi cung ứng
Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không
Sau đó, cá nhân này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp và xin báo giá với họ.
7.3. Lắp đặt
Sau khi đã lựa chọn cũng như báo giá với đối tác cung ứng, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác cung ứng trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó, bên cung ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới thực hiện lắp đặt theo yêu cầu của bên đề nghị để đảm bảo hợp đồng đang diễn ra chính xác và theo đúng quy trình.
Trong quá trình thực hiện lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không xảy ra các trường hợp đi trái lại với hợp đồng.
Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện bên doanh nghiệp và nhà cung ứng sẽ thỏa thuận tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản.
7.4. Bảo trì và sửa chữa
Trong quá trình bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, bên đối tác hợp tác sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, tài sản cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng.
Cụ thể, bên đối tác sẽ cử các nhân viên bảo trì tới sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung ứng trên hợp đồng
8. Cách viết giấy đề xuất
Bạn đọc cần lưu ý khi làm giấy đề xuất mua hàng hóa, thiết bị, công cụ, những mục cần có trong giấy đề xuất bao gồm:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức
– Ghi rõ nội dung thông tin đề xuất cần cung cấp rõ ràng, ngắn gọn
– Yêu cầu đề xuất: Thể hiện rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì.
– Thông tin của người làm đơn đề xuất chính xác:
+ Cá nhân: Thể hiện rõ họ và tên của cá nhân, ngày/tháng/năm sinh, Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước/hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch; nơi thường trú, nơi ở hiện tại; thông tin liên hệ khi cần.
+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu quyết định nhập vụ án hình sự

#Phiếu #đề #xuất #thiết #bị #công #cụ #làm #việc

ABC Land xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc tại đây.
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
Phiếu đề xuất xử lý đơn
Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
1. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc là gì?
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng với mục đích xin cung cấp thêm thiết bị công cụ để hỗ trợ cho công việc, giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Mẫu đề nghị xin cấp thêm thiết bị công cụ trong quá trình soạn thảo phải điền đầy đủ các nội dung thông tin có liên quan cần thiết trên phiếu để quá trình đề xuất đạt được hiệu quả tốt hơn.
Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng để làm phiếu xin hỗ trợ công cụ làm việc để tiến độ hiệu quả công việc được hoàn thành tốt hơn. Mẫu phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan hay doanh nghiệp giúp cho nhân viên có được sự thuận tiện trong quá trình đề xuất xin cung cấp thiết bị công cụ làm việc để đẩy nhanh tiến độ yêu cầu công việc chung.
Trong quá trình làm việc, ngoài phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc thì phiếu đề nghị sử dụng xe công cũng là biểu mẫu do các cá nhân lập ra để gửi lên các phòng ban phụ trách để đề nghị được sử dụng xe của đơn vị vì công việc chung, phiếu đề nghị sử dụng xe công cần nêu rõ thông tin về người đề nghị, lý do đề nghị, thời gian sử dụng để được xem xét và phê duyệt nếu phù hợp.
2. Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị
Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp bởi việc mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng,…. là cần thiết phục vụ cho hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ
Kính gửi:……….
Phòng/Ban……………………sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản sau đây:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

3. Phiếu đề xuất mua hàng
Phiếu đề xuất mua hàng được lập ra để đề xuất tới bộ phận phụ trách mua sắm trang thiết bị cho công ty những danh mục hàng hóa mà bộ phận, phòng ban cần được bổ sung.

Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA HÀNG
Kính gửi:……….
Người đề xuất:………………………………………………………
Chức danh:…………………………
Bộ phận:…………………………….
Nội dung đề xuất:…………………

STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT (Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư
Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư dưới đây về nội dung cũng đầy đủ các nội dung cần thiết nhằm mục đích đề xuất hàng hóa, thiết bị cần mua sắm, tuy nhiên về hình thức mẫu phiếu đề xuất mua vật tư hơi khác mẫu phiếu đề xuất mua hàng hay phiếu đề xuất mua thiết bị về tên gọi. Bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với các thủ tục hành chính của đơn vị.
Đơn vị……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA
Họ tên:…………………………………………..
Đơn vị: ………………………………………….
Lý do nhập vật tư, hàng hóa:………………………………………………..

STT

TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)

5. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 1

SỞ GD&ĐT………….
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Kính gửi: Ban Giám hiệu trường……………..
Người đề nghị:…………………………..
Tổ chuyên môn/Bộ phận:……………………….
Mục đích sử dụng:……………………….
Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:

STT

Tên trang thiết bị văn phòng

Số lượng

Ghi chú

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
6. Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc số 2

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:…………………………..Địa chỉ:……………………………………Điện thoại:……………………………….

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Ngày:… /… /…
Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nội dung đề xuất: …………………………………………………………………………………..
* Nhân viên đề xuất: …………………………………………………………………………………
* Thuộc bộ phận: ……………………………………………………………………………………..
* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

2

3

4

5

6

*Diễn giải: …………………………………………………………….
*Thời gian cần thực hiện: …………………………………………………………
Kính mong Giám đốc duyệt!
NGƯỜI ĐỀ XUẤT(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC(Ký, họ tên)
7. Quy trình mua tài sản, trang thiết bị
7.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp, tổ chức
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh hùng mạnh trên thị trường trước tiên đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất bao gồm các trang thiết bị, máy móc, vật dụng làm việc cho các phòng ban, trụ sở,… thuộc về doanh nghiệp.
Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu khối tài sản, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu các máy móc, các trang thiết bị chứ chưa nói tới các chi nhánh khác với mục đích phục vụ cho công việc và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có hạn sử dụng và thời gian hoạt động nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để có thể tiết kiệm ngân sách khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng.
Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.
7.2. Báo giá
Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc/ban lãnh đạo ký phiếu đề nghị.
Dựa trên căn cứ và cơ sở là phiếu đề nghị mua bán và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo các yếu tố sau đây:
Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị
Thương hiệu, độ phổ biến nơi cung ứng vật dụng
Các phản hồi của khách hàng khác về nơi cung ứng
Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không
Sau đó, cá nhân này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp và xin báo giá với họ.
7.3. Lắp đặt
Sau khi đã lựa chọn cũng như báo giá với đối tác cung ứng, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác cung ứng trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó, bên cung ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới thực hiện lắp đặt theo yêu cầu của bên đề nghị để đảm bảo hợp đồng đang diễn ra chính xác và theo đúng quy trình.
Trong quá trình thực hiện lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không xảy ra các trường hợp đi trái lại với hợp đồng.
Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện bên doanh nghiệp và nhà cung ứng sẽ thỏa thuận tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản.
7.4. Bảo trì và sửa chữa
Trong quá trình bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, bên đối tác hợp tác sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, tài sản cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng.
Cụ thể, bên đối tác sẽ cử các nhân viên bảo trì tới sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung ứng trên hợp đồng
8. Cách viết giấy đề xuất
Bạn đọc cần lưu ý khi làm giấy đề xuất mua hàng hóa, thiết bị, công cụ, những mục cần có trong giấy đề xuất bao gồm:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức
– Ghi rõ nội dung thông tin đề xuất cần cung cấp rõ ràng, ngắn gọn
– Yêu cầu đề xuất: Thể hiện rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì.
– Thông tin của người làm đơn đề xuất chính xác:
+ Cá nhân: Thể hiện rõ họ và tên của cá nhân, ngày/tháng/năm sinh, Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước/hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch; nơi thường trú, nơi ở hiện tại; thông tin liên hệ khi cần.
+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button