Phiếu đánh giá làm việc nhóm

Mẫu phiếu đánh giá các cá nhân trong nhóm

Phiếu tự đánh giá kỹ năng làm việc nhóm

Trong công việc hay cuộc sống, làm việc nhóm luôn là kỹ năng rất quan trọng với mỗi chúng ta. Làm việc nhóm không chỉ cần sức người và tài năng là đủ mà cần sự đoàn kết của các thành viên. Mời các bạn tham khảo Phiếu đánh giá làm việc nhóm sau đây.

Nội dung của Phiếu đánh giá làm việc nhóm

Tên thành viên:……………………………………………………………………..…………………….

Thuộc nhóm:………………………………………………………………………..…………………….

Tiêu chí

Không

Bình thường

Lòng tin vào khả năng hoàn thành công việc của những người cùng nhóm

Bình tĩnh: Khả năng giải quyết tình huống một cách bình tĩnh

Tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm

Tổ chức: Làm việc theo kế hoạch đã vạch

Khả năng thuyết phục: Đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình

Trách nhiệm: Luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung

Kiên trì: Khả năng làm việc tiếp khi công việc bị đình trệ

Quyết tâm: Phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? Từ bỏ hay tìm một hướng giải quyết khác.

Nhạy bén: Khả năng dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong công việc và khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó

Lắng nghe: Bạn không ngắt lời thành viên khác khi họ đang muốn đưa ra ý kiến? Bạn có luôn khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình?

Phiếu đánh giá làm việc nhóm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Vai trò của phương pháp học tập
Back to top button