Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng đợt 2

Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được dùng cho đợt xét tuyển thứ 2 vào Đại học, Cao Đẳng năm 2015, được quy định trong Công văn của Bộ GD-ĐT do thứ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký và sẽ gửi các trường trong ngày 21-8.

Phiếu đăng ký xét tuyển

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Trong phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh cần nêu rõ thông tin cá nhân, số báo danh, số mã vạch, địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển. Trong phần nội dung chính, thí sinh cần điền các thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển, mã trường và tên trường. Trong mỗi phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh được phép liệt kê tối đa 4 nguyện vọng đăng ký với thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Mỗi nguyện vọng phải điền đầy đủ thông tin về nhóm ngành/ngành, mã ngành và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Họ và tên thí sinh:………………………………. giới tính:…………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………….

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):………………………….

Số mã vạch:

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:………………………

Số điện thoại:………………………………………….

Đăng ký xét tuyển vào:

Xem thêm:  Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo Tháng 01/2022

Mã trường………………………… Tên trường:………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành:……………………… Mã ngành:…………….

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:………………………………………

2. Nhóm ngành/Ngành:…………….. Mã ngành:………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:…………………………………….

3. Nhóm ngành/Ngành:…………….. Mã ngành:………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:………………………………………

4. Nhóm ngành/Ngành:…………….. Mã ngành:………………………

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:…………………………………………

………….., ngày……..tháng………năm……….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button