Phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo

Phiếu đăng ký và bản thuyết minh hội thi tin học trẻ năm 2018

Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Tin học trẻ năm 2018

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo phiếu đăng kí thi Tin học trẻ, phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo, bản thuyết minh phần mềm sáng tạo trong hội thi tin học trẻ năm 2018. Cuộc thi tin học trẻ 2018 được khởi động và thu hút nhiều học sinh tham dự.

Bên cạnh thông tin về hội thi tin học trẻ cấp tiểu học, các bạn có thể tra cứu đề thi tin học trẻ toàn quốc 2018 tại Hoatieu.vn

Phiếu đăng ký dự thi tin học trẻ

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI PHẦN MỀM SÁNG TẠO

1. Họ và tên tác giả: ………………………………………..…………….

2. Ngày tháng năm sinh: …/ …/ …

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Dân tộc: …………..….

5. Học sinh lớp ……………. trường ………………………………..…….

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: …………………………………………..

Điện thoại: ……………..…… Email: ………………………………………….

7. Kết quả đạt được trong các kỳ dự thi PMST:

Nhất Nhì Ba Khuyến khích

8. Tôi xin đăng ký dự thi PMST: Bảng D1 D2 D3

9. Tên phần mềm dự thi: ……………………………………..…………..

………………………………………………………………………………..

10. Hồ sơ gửi dự thi PMST gồm:

Đĩa CD khác:…………………

Bản thuyết minh theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ … năm 2018.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH7

…………, ngày / /2018

Chữ ký của thí sinh

Xác nhận của nhà trường hoặc của huyện, thành Đoàn đối với em ………………………………………………..là học sinh lớp ………… năm học 2017-2018, đủ điều kiện dự thi theo thể lệ Hội thi tin học trẻ tỉnh …………. lần thứ … năm 2018.

XÁC NHẬN BTV HUYỆN, THÀNH ĐOÀN

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hoặc

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BẢN THUYẾT MINH PHẦN MỀM SÁNG TẠO

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Họ và tên tác giả: ……………………………………………………

2. Sinh ngày ……….tháng ……….. năm ………

3. Tên sản phẩm: …………………………………………………………

4. Tôi xin đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo thuộc khối:

bảng: D1 D2 D3

5. Giới thiệu chương trình gồm các thông tin:

 • Công cụ sử dụng (ngôn ngữ lập trình).
 • Cấu hình cài đặt
 • Dung lượng chương trình: ..…… MB …..… KB
 • Phần mềm được lưu trữ trên ……………..Số lượng:…………
 • Yêu cầu của các thí sinh về các thiết bị phục vụ cho thyết minh phần mềm đối với Ban tổ chức gồm: ………………………………………………….
 • Người hướng dẫn (nếu có) ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại.
 • Nếu PMST là phiên bản được nâng cấp đề nghị nêu rõ. Đã được nâng cấp ở mức độ nào và những nội dung nào.
 • Nếu PMST sử dụng mã nguồn mở, đề nghị ghi chi tiết các thông tin sau:
  • Địa chỉ tham khảo.
  • Ý tưởng tham khảo bộ mã nguồn mở.
  • Nội dung tham khảo trong phần mềm nào của chương trình.
 • Tóm tắt phần mềm sáng tạo.

II. NỘI DUNG THUYẾT MINH

1. Mục đích, ý nghĩa của phần mềm sáng tạo.

2. Hướng dẫn sử dụng chương trình có sử dụng giao diện minh họa.

3. Nội dung phần mềm cần nhấn mạnh một số điểm sau:

 • Ý tưởng của phần mềm sáng tạo.
 • Khả năng ứng dụng vào thực tế.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRONG TƯƠNG LAI

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Chữ ký của thí sinh

(thí sinh ghi rõ họ tên)

Chú ý:

 • Bản thuyết minh phải được đánh máy, đóng quyển, trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, Font Times New Roman, Size 14 và gửi về Ban tổ chức cùng với phiếu đăng ký dự thi phần mềm sáng tạo (theo mẫu).
 • BTC không chịu trách nhiệm nếu thí sinh không ghi đầy đủ các yêu cầu thông tin trong bản thuyết minh.
 • Bản thuyết minh phần mềm sáng tạo là một trong những tiêu chí đánh giá điểm của thí sinh theo quy định của Thể lệ Hội thi.
 • Bản thuyết minh gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày …/…/2018.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đề bài - hoạt động 1 trang 108 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1
Back to top button