Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THCS năm học 2020-2021

TUẦN

TIẾT

PHẦN (CHƯƠNG), NỘI DUNG (TÊN BÀI)

NỘI DUNG GIẢM TẢI

GHI CHÚ

HKI 18 Tuần (36 tiết)

Chương I. Điện học

CHỦ ĐỀ 1. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN. ĐỊNH LUẬT ÔM

1

1

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

2

Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm

2

3

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampekế và Vôn kế

CHỦ ĐỀ 2: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP- ĐOẠN MẠCH SONG SONG

4

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

3

5

Bài tập: Đoạn mạch nối tiếp

6

Bài 5. Đoạn mạch song song

4

7

Bài tập: Đoạn mạch song song

8

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

5

9

Bài tập: Bài tập vận dụng định luật ôm

CHỦ ĐỀ 3: ĐIỆN TRỞ………..BIẾN TRỞ

10

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Mục III. Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp

6

11

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Mục III. Tự học có hướng dẫn.

12

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

7

13

Bài tập

14

Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

8

15

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

CHỦ ĐỀ 4. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

16

Bài 12. Công suất điện

9

17

Bài 13. Điện năng – công của dòng điện

18

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

10

19

Bài 15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện

Xem thêm:  Mẫu biên bản hiện trường - Biên bản hiện trường

Mục II.2. Không dạy.

20

Ôn tập

11

21

Kiểm tra 1 tiết

CHỦ ĐỀ 5: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ – SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

22

Bài 16. Định luật Jun – Lenxơ

Thí nghiệm hình 16.1 Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm

12

23

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxơ

24

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

Chương II. Diện từ học

CHỦ ĐỀ 6. TỪ TRƯỜNG – LỰC ĐIỆN TỪ

13

25

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 21. Mục III. Tự học có hướng dẫn.

26

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện – từ trường

Bài 22. Mục I. Khuyến khích học sinh tự học.

14

27

Bài 23. Từ phổ – đường sức từ

28

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chay qua

15

29

Bài tập

30

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

GT: Bỏ ví dụ: Ứng dụng rơle điện từ, chuông.

16

31

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Mục II.2. Khuyến khích học sinh tự học.

32

Bài 27. Lực điện từ

Tích hợp

17

33

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bài 28. Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài 28. Mục III. Tự học có hướng dẫn.

Bài 28. Mục IV. Tự học có hướng dẫn.

34

Bài 30. Bài tập vận dụng qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái

18

35

Ôn tập HKI

36

Kiểm tra HKI

HKII 17 tuần (34 Tiết)

CHỦ ĐỀ 7. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Xem thêm:  3 lý do Shop Vinwonders Phú Quốc thu hút khách bởi CEO Nhà Today

19

37

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

38

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

20

39

Bài tập

CHỦ ĐỀ 8: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

40

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Tích hợp

21

41

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bài 34. Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.

42

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

22

43

Bài tập

CHỦ ĐỀ 9: MÁY BIẾN THẾ – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA.

44

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Tích hợp

23

45

Bài 37. Máy biến thế

Bài 37. Mục II. Công nhận công thức máy biến thế.

Bài 37. Mục III. Tự học có hướng dẫn.

Bài 37. Mục IV. Tự học có hướng dẫn.

46

Bài tập: Máy biến thế

24

47

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

48

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Chương III. Quang học

CHỦ ĐỀ 10. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – THẤU KÍNH

25

49

Bài 42. Thấu kính hội tụ

50

Bài tập

26

51

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

52

Bài tập

27

53

Bài 44. Thấu kính phân kì

54

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

28

55

Bài tập

56

Ôn tập

29

57

Kiểm tra 1 tiết

58

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Khuyến khích học sinh tự làm.

Bài 47. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Xem thêm:  Hướng dẫn khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu 3-HSĐV)

Khuyến khích học sinh tự đọc.

CHỦ ĐỀ 11: ỨNG DỤNG CỦA THẤU KÍNH – MẮT

30

59

Bài 48. Mắt

60

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

.

31

61

Bài tập

62

Bài 50. Kính lúp

Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.

63

Bài 51. Bài tập quang hình học

CHỦ ĐỀ 12. ÁNH SÁNG MÀU

32

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Khuyến khích học sinh tự đọc.

64

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Khuyến khích học sinh tự đọc.

33

65

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

66

Bài tập: Quang hình học

Chương IV. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

CHỦ ĐỀ 13. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

34

67

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng

Bài 59. Mục III.

Tự học có hướng dẫn.

Tích hợp

68

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 60. Mục III.

Tự học có hướng dẫn.

Bài 61: Sản xuất điện năng. Nhiệt điện và thuỷ điện

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài 62: Điện gió. Điện mặt trời. Điện hạt nhân

Khuyến khích học sinh tự đọc.

35

69

Ôn tập HKII

70

Kiểm tra học kì II

Back to top button