Phân biệt văn bản pháp luật với văn bản hành chính

So sánh văn bản pháp luật với văn bản hành chính

Nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm văn bản pháp luật với văn bản hành chính. Vậy Văn bản quy phạm pháp luật khác Văn bản hành chính ở những điểm gì, HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để phân biệt rõ 2 khái niệm này.

Sự khác nhau giữa văn bản pháp luật với văn bản hành chính

Tiêu chí

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hành chính

Khái niệm

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền,hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật.

(Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015).

Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính chất thông tin điều hành nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc của cơ quan.

Hiệu lực pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản hành chính.

Có hiệu lực thấp hơn văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung

Chứa những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, được áp dụng nhiều lần đối với nhiều đối tượng.

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin để giải quyết các công việc cụ thể, trao đổi, ghi chép công việc…

Thủ tục xây dựng, ban hành

Phải được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nào ban hành thì sẽ tự soạn thảo và ban hành mà không cần tuân theo trình tự, thủ tục luật định nào.

Thể thức trình bày

Văn bản quy phạm pháp luật được trình bày theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Văn bản hành chính thông thường được trình bày theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Ví dụ

Bộ luật, luật, nghị định, thông tư…

Quyết định, thông báo, công văn, kế hoạch, tờ trình, đề nghị…

Xem thêm:  Đề bài - bài 5 trang 151 sgk vật lí 11 nâng cao

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Back to top button