Now Tiếng Việt là gì

Nghĩa của từ now – now là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Phó từ
1. bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay
2. ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức
3. lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)
4. trong tình trạng đó, trong hoàn cảnh ấy, trong tình thế ấy
5. nay, mà, vậy thì (ở đầu câu)
6. hả, hãy… mà, nào; thế nào, này, hử
liên từ
thấy rằng, xét thấy, vì, vì chưng, bởi chưng
Danh từ
hiện tại, lúc này

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi ong
Back to top button