Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

Năm 2019 sắp kết thúc với nhiều công trình đã hoàn thành cũng như những dự án vẫn còn dang dở. Hãy cùng Kiến Việt điểm qua những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm nay.

Năm 2019 là một bộ sư tập các bản vẽ kiến trúc được tính toán cẩn thận với nhiều kỹ thuật và cách trình bày khác nhau. Nhưng nhìn chung, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung. Đó là là thể hiện bản thiết kế, tầm nhìn của các kiến trúc sư và ý tưởng kiến trúc.

Các bản vẽ kiến trúc đẹp nhất dưới đây không chỉ có giá trị về mặt kiến thức. Nó còn là nguồn cảm hứng kiến trúc. Không những thế, đây là một minh chứng cho mối quan hệ cộng sinh giữa những sự đối lập: thủ công cũ và công nghệ mới, hai chiều và ba chiều, tường thuật và phân tích, hư cấu và thực tế.

BỐI CẢNH

Những bản vẽ kiến trúc sau thể hiện công trình trong bối cảnh lịch sử, thiên nhiên và con người.

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

BẢN VẼ KIẾN TRÚC

Những hình ảnh sau thể hiện bản vẽ kỹ thuật của các công trình.

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

BẢN PHÁC THẢO

Sau đây là những bản vẽ phác thảo công trình trong quá trình tìm ý cũng như sau khi hoàn thành.

Xem thêm:  Quy tắc ứng xử nghề nghiệp - Một bước tiến bộ trong hành nghề của giới KTS Việt Nam

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

NGHỆ THUẬT CẮT GHÉP

Những bản vẽ kiến trúc đôi khi không nhất thiết phải được thể hiện thực tế. Điều quan trọng là chúng phải thể hiện được ý tưởng mà các kiến trúc sư muốn truyền đạt.

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

Ý tưởng thiết kế luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Sau đây là những bản vẽ kiến trúc thể hiện ý tưởng thiết kế được các đọc giả xem nhiều nhất trong năm 2019.

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

SƠ ĐỒ VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Sơ đồ và các bản vẽ hình chiếu trục đo là phương pháp hữu hiệu nhất để thể hiện ý tưởng thiết kế.

Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019Những bản vẽ kiến trúc đẹp nhất năm 2019

Bộ sưu tập tất cả hình ảnh của bài viết tại đây:

Source: kienviet.net

Back to top button