Nhạc phim Lấy danh nghĩa người nhà

Bài hát phim Lấy danh nghĩa người nhà

Nhạc phim Lấy danh nghĩa người nhà đầy ý nghĩa, góp một phần không nhỏ trong thành công của bộ phim. Mời các bạn đón xem tuyển tập Nhạc phim Lấy danh nghĩa người nhà ngay sau đây.

1. Không sợ hãi – Mã Địch (Lấy danh nghĩa người nhà OST)

Lời bài hát không sợ hãi

Qīn’ài de yǒu shíhòu juédé hǎo lèi
Yě huì zài gūdān zhōng liúxià yǎnlèi
Wū wū chéngzhǎng de zīwèi
Wū wū wǒmen yě céng bǐcǐ yīwēi

Chéngshòuzhe shīqùzhe yīrán yíngzhe yuǎnfāng
Yěxǔ nǐ yě yīyàng xiǎng pīnmìng yíwàng
Wū wū yònglì de cháng dà
Wū wū jiùsuàn fǎnghuáng yě zài jìxù chuǎng

Yǒnggǎnzhe suǒwèi tiān hēi bùguò shì yǐwéi
Shēngmìng yòng yī zhǒng yūhuí ràng wǒmen xuéhuì
Wúwèi wū wū qù fēi
Xiànzài nǐ zǒu dào nǎ yīqǐ zǒu ba

2. Like A Breeze (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST) – Đàm Tùng Vận

3. Mưa (雨) – Thẩm Dĩ Thành | OST Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Lời bài hát Mưa – 雨

Xem thêm:  Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế theo Thông tư 80

Yóu nà nián chuīguò de fēng
Hái chéngzàizhe xǔduō
Céng yīqǐ liáoguò dì měimèng
Liǎng gèrén de dìngwèi

Ràoguòle tài jiǔ
Xué bù hǎo lìng yī zhǒng qiānshǒu
Cóng méi céng xiǎngguò de rén
Míngmíng nàme kàojìnle

Què xiǎng gèng kàojìn de yǐhòu
Yě bù huì shuō shénme tiānchángdìjiǔ
Yīdìng huì zài zuǒyòu
Like a breeze, a breeze with words to say

Míngbái yuánlái nàxiē miǎoxiǎo de rìzi shì ài
Realize, realize
Kě yǒu zhè wōxīn de yīqiè xiàng wéifēng bān zìrán
Oh by your side

Nǐ xǐhuān wéixiào
Bīzhe wǒ sājiāo
Nǐ qiáo jiù guài nǐ zǒng shì guàn wǒ
Jiù zhèyàng dàndàn de

Bù xū chéngnuò zhǐyào yǒu nǐ zài
Like a breeze, a breeze with words to say
Míngbái yuánlái nàxiē miǎoxiǎo de rìzi shì ài
Realize, realize

Jiù cáng zài suǒsuì de shùnjiān fèngxì lǐ de wēnnuǎn
Oh
Like breeze
Oh

Sometimes
Yīqiè
Yīqiè
Like a breeze, a breeze with words to say

Míngbái yuánlái wǒ bǐ xiǎngxiàng de hái yào xǐhuān
Realize, realize
Yuánlái rào zài wǒ de shēnbiān zhè yīqiè dōu shì ài

4. My Everything – Kim Tuấn Thực | Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST

Lời bài hát My Everything:

There’s a room who never step inside
Deeply buried in time
So I lock the door and fake to be a new “I”
Till you showed up with your smile

You are you are my everything in life
You are you are never let go
When I am down you pick me off the ground
Now my heart is verified
You are …

Xem thêm:  Cách giữ chuối chín được lâu

Only you could keep the key I guess
Now my shelter is your face
Wish I living in your smile until our hair white
Girl how lucky am I

You are you are my everything in life
You are you are never let go
When you call me I will be always there
My heart is occupied
You are you are my everything in life
You are you are never let go
There will be nothing I would ever trade
My love ain’t never fade
You’re my everything in life

5. Cha sẽ luôn ở đây – Mao Bất Dịch | Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST

Lời bài hát Cha sẽ luôn ở đây:

Xiǎngqǐ dì yī cì wò nǐ de shǒu
Nǐ jǐn wò xiàng wǒ shì nǐ suǒyǒu
Yīgè jiànjiàn biàn dàle lìng yīgè biàn xiǎole
Suìyuè ràng wǒmen zài zhōngjiān xiàng féng

Goodnight Goodbye My Children
Yěxǔ nǐ líkāi zhèlǐ
Yěxǔ huí jiā de lù yuè lái yuè zhǎng
Màn man de zǒu bùyòng huí wàng

Wǒ huì shǒu zài zhèlǐ
Péizhe nǐ de bèiyǐng qù yáowàng
Wǒ xiàng nǐ zhù guàn de jiù fángzi
Yǒu yītiān nǐ xúnzhǎo xīn de rìzi

Jiù xiàng shì yīpiàn yè zǐ fēi xiàng gèng yuǎn de shùzhī
Nàxiē suìyuè jiù xiàng zhǐshì zuórì
Goodnight Goodbye My children
Yěxǔ nǐ líkāi zhèlǐ

Yěxǔ huí jiā de lù yuè lái yuè zhǎng
Màn man de zǒu bùyòng bēishāng
Wǒ huì shǒu zài zhèlǐ
Mùsòng nǐ fēi xiàng yuǎnfāng

6. Ánh Sáng Vô Hình -Triệu Bối Nhĩ | Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST

Lời bài hát Ánh Sáng Vô Hình:

Xem thêm:  Thông tư 11/2013/TT-BTTTT - HoaTieu.vn

Luòrì jiāng guāng cáng zài yèlǐ
Kě xīngxīng bùmián chāi jiě yīnyǐng
Bèi yuèliàng yánzhe fèngxì tián qǐ
Yèkōng jiù méi lǐyóu shīmíng

Rúguǒ nǐ xiàng tā wèn qǐ
Tiānliàng qián de qūzhé
Bùguò shì qù wǎng míngtiān yī chǎng jīngguò
Suǒyǐ chénmò yě bùbì shuō tài duō

Zhǐyǒu qù chéngshòu
Měi gè shīwàng de huíshǒu
Měi gè jǔsàng de niàntou yǒng qǐ
Yèkōng tā duō xiàng wǒ

Bù shùncóng de yánsè
Bèi chuān shàngle wàitào de qíngxù
Bèi tiē shàngle biāojià de wěiqu
Mèngxiǎng hé xiànshí jiān de jùlí

Duīqì bèi guǒxiézhe qiánjìn
Wǒ tīngjiàn yuǎnfāng de shēngyīn
Tā cóng wèilái tíxǐng a
Bié bǎ zìjǐ de xīn luòxià

Zài yīpiàn piàn shí a
Dītóu de shíhòu bié wàng nà xiē jiǎoyìn
Ānjìng què àn yǒngzhe guāng de guǐjī
Měi gè shīwàng de huíshǒu

Měi gè jǔsàng de niàntou yǒng qǐ
Yèkōng tā duō xiàng wǒ
Bù shùncóng de yánsè
Rúguǒ nǐ néng kàn qīng wǒ bèiyǐng

Huì fāxiàn chǔmǎnguāng de chùxū
Rúguǒ nǐ zài wèn wǒ
Yèkōng shénme yánsè

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Back to top button