Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP – Ban hành biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung Nghị quyết và tải các biểu mẫu về sử dụng.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 04/2018/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
Người ký Nguyễn Hòa Bình
Nơi ban hành Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Ngày ký 09/08/2018
Ngày hiệu lực 1/10/2018

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết 04 là 33 biểu mẫu giải quyết việc dân sự, đơn cử:

Mẫu số 01 – VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 02 – VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 03 – VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 04 – VDS: Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 05 – VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 06 – VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 07 – VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán);

Xem thêm:  Kết luận sư phạm về tư duy của học sinh tiểu học

Mẫu số 08 – VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh phán);

Chi tiết xem tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ 01/10/2018.

Back to top button