Nghị định 53/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn lập và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

Nghị định số 53/2019/NĐ-CP

Nghị định 53/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Tóm tắt nội dung Nghị định 53/2019/NĐ-CP

Tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch phải có chuyên gia 10 năm kinh nghiệm

Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê ngày 17/6/2019.

Theo đó, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lựa chọn tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch và tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch. Trong đó, yêu cầu về năng lực tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch đó là tổ chức đã thực hiện việc thẩm tra ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định.

Đặc biệt, chuyên gia tư vấn chủ trì nhiệm vụ thẩm tra quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch.

Nghị định này còn quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. Bên cạnh đó, trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê thuộc về Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm:  Tìm hiểu biển số xe các cơ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/6/2019.

Nghị định này hướng dẫn Luật Đê điều 2006; Luật Thủy lợi 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; Luật Quy hoạch 2017

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button