nghị định 46-2012-nĐ-cp – Hoatieu.vnnghị định 46-2012-nĐ-cp – Hoatieu.vn

 • Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng HoaTieu.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 15.733
 • Nghị định số 103/2012/NĐ-CPNghị định số 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã Nghị định số 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 1.967
 • Nghị định 106/2012/NĐ-CPNghị định 106/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 1.102
 • Nghị định số 05/2012/NĐ-CPNghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật Nghị định số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. 846
 • Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCAThông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Thông tư 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Công an ban hành. 813
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CPNghị định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 03 năm 2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. 770
 • Nghị định 107/2012/NĐ-CPNghị định 107/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải Nghị định 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 748
 • Nghị định 41/2012/NĐ-CPNghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 05 năm 2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 586
 • Nghị định 46/2018/NĐ-CPNghị định 46/2018/NĐ-CP Quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành ngày 14/03/2018. Mời các bạn tham khảo. 575
 • Nghị định 104/2012/NĐ-CPNghị định 104/2012/NĐ-CP Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam Nghị định 104/2012/NĐ-CP quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam. 535
 • Nghị định 99/2012/NĐ-CPNghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 529
 • Nghị định 46/2013/NĐ-CPNghị định 46/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. 507
 • Nghị định 27/2012/NĐ-CPNghị định 27/2012/NĐ-CP Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 408
 • Nghị định số 71/2012/NĐ-CPNghị định số 71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 403
 • Nghị định số 93/2012/NĐ-CPNghị định số 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 369
 • Những điểm mới của Nghị định số 46/2016/NĐ-CPNhững điểm mới của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP Tổng hợp những điểm mới trong quy định xử phạt giao thông Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP. HoaTieu.vn xin tóm tắt lại nội dung chính như sau, mời các bạn tham khảo. 301
 • Nghị định 34/2012/NĐ-CPNghị định 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ. 300
 • Nghị định 86/2012/NĐ-CPNghị định 86/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đo lường Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2012. Mời các bạn tham khảo và tải về. 289
 • Nghị định 73/2012/NĐ-CPNghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 243
 • Nghị định 54/2012/NĐ-CPNghị định 54/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Nghị định 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 06 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. 217
 • Nghị định 46/2019/NĐ-CPNghị định 46/2019/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 46/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. 150
 • Nghị định 108/2012/NĐ-CPNghị định 108/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 149
 • Nghị định sửa đổi nghị định 46/2016/NĐ-CPNghị định sửa đổi nghị định 46/2016/NĐ-CP Sửa đổi nghị định về mức xử phạt hành chính giao thông đường bộ, đường sắt Bộ giao thông vận tải ban hành Nghị định sửa đổi nghị định 46/2016/NĐ-CP về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 141

Xem thêm:  Soạn bài tìm hiểu chung về văn nghị luận (ngắn gọn)
Back to top button