nghị định 31-2012-nĐ-cp – Hoatieu.vnnghị định 31-2012-nĐ-cp – Hoatieu.vn

 • Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng HoaTieu.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 15.733
 • Nghị định số 103/2012/NĐ-CPNghị định số 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã Nghị định số 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 1.967
 • Nghị định số 31/2010/NĐ-CP của Chính phủNghị định số 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Nghị định số 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 1.334
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tưNghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư 2020 Nghị định 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Sau đây là nội dung chi tiết Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư, mời các bạn cùng tham khảo. 1.264
 • Nghị định 31/2013/NĐ-CPNghị định 31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 1.114
 • Nghị định 106/2012/NĐ-CPNghị định 106/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 1.102
 • Nghị định số 05/2012/NĐ-CPNghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật Nghị định số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. 846
 • Nghị định 107/2012/NĐ-CPNghị định 107/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải Nghị định 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 748
 • Nghị định 31/2018/NĐ-CPNghị định 31/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành ngày 08/03/2018. Mời các bạn tham khảo. 615
 • Nghị định 41/2012/NĐ-CPNghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 05 năm 2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 586
 • Nghị định 104/2012/NĐ-CPNghị định 104/2012/NĐ-CP Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam Nghị định 104/2012/NĐ-CP quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam. 535
 • Nghị định 99/2012/NĐ-CPNghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước Nghị định 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 529
 • Nghị định 27/2012/NĐ-CPNghị định 27/2012/NĐ-CP Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 406
 • Nghị định số 71/2012/NĐ-CPNghị định số 71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 403
 • Nghị định số 93/2012/NĐ-CPNghị định số 93/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Nghị định số 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 369
 • Nghị định 86/2012/NĐ-CPNghị định 86/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đo lường Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2012. Mời các bạn tham khảo và tải về. 288
 • Nghị định 73/2012/NĐ-CPNghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 243
 • Nghị định 54/2012/NĐ-CPNghị định 54/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Nghị định 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 06 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. 217
 • Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa quy định về bảo quản phương tiện vi phạmNghị định 31/2020/NĐ-CP sửa quy định về bảo quản phương tiện vi phạm Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2020/NĐ-CP về sửa quy định về bảo quản phương tiện vi phạm. Cụ thể: Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 204
 • Nghị định 108/2012/NĐ-CPNghị định 108/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 149
 • Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXHThông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 26 tháng 04 năm 2012 về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ. 115
 • Nghị định 31/2011/NĐ-CPNghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục Chính phủ ban hành Nghị định 31/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 87
 • Công văn 1800/BHXH-CSYTCông văn 1800/BHXH-CSYT Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1800/BHXH-CSYT áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. 53

Xem thêm:  Bài 8. dân số nước ta
Back to top button