Nghị định 137/2018/NĐ-CP – Sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư

VnDoc Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không đủ tiêu chuẩn tuân thủ Hiến

pháp pháp luật, không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều

10 của Luật luật sư:

a) Đã bị xử kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

quyết định kỷ luật chưa chấm dứt hiệu lực hoặc bị xử kỷ luật bằng hình thức buộc thôi

việc chưa hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc hiệu lực; đã bị

xử hành chính về một trong các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ pháp, trợ giúp

pháp lý, quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác, quy định về bảo vệ mật

Nhà nước, cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi nh công

vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ nhưng chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày

chấp hành xong quyết định xử hành chính;

b) Đã bị xử nh chính hoặc xử kỷ luật hoặc xử hình sự hoặc kết luận của

quan thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi,

Xem thêm:  Thông tư 04/2020/TT-BTNMT kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh

gian lận, gian dối, m phạm an ninh quốc gia; ứng xử, phát ngôn làm ảnh hưởng đến

hình ảnh, uy tín nghề luật hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của

quan, tổ chức, nhân; tham gia, lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập

trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

hoặc vi phạm quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1 Điều 9 của Luật luật sư; vi

phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử kỷ luật từ hai lần trở lên.

2. Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà quyết định kỷ luật

đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc

thôi việc hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định

xử hành chính hoặc người bị kết án về tội phạm do ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng

do cố ý đã được xóa án tích không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1

Điều này nếu văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến

pháp pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt xác nhận của quan, tổ chức nơi làm

Xem thêm:  Soạn bài con hổ có nghĩa

việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng ch hành nghề luật

hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó trú thì được coi đã sửa chữa, rèn

luyện đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp pháp luật, phẩm chất đạo đức

tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư.

3. Sở pháp trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông tin về quá trình phấn đấu, rèn luyện

về việc tuân thủ Hiến pháp pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt của người đề nghị cấp

Chứng chỉ hành nghề luật quy định tại khoản 2 Điều này.

Trong trường hợp hồ chưa thể hiện quá trình phấn đấu, rèn luyện về việc tuân thủ

Hiến pháp pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt thì quan quản nhà nước về luật

hành nghề luật tiến nh xác minh thực tế thông tin tại quan, tổ chức đã ra quyết

định xử kỷ luật, các quan, t chức người đó công tác sau khi bị kỷ luật, Đoàn

luật sư, quan, tổ chức khác liên quan hoặc làm việc trực tiếp với người đề nghị cấp

Chứng chỉ hành nghề luật để làm rõ.

Back to top button