Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ

Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ :

A.

A :Luôn nhỏ hơn góc tới.

B.

B : Luôn lớn hơn góc tới.

C.

C: Luôn bằng góc tới.

D.

D : Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phân tích: Theo đầu bài ta có sini/sinr > 1. Trong khoảng từ 0 đến 900 sin đồng biến, do đó sini > sinr do đó i > r hay r < i.

CHỌN A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Khúc xạ ánh sáng – Vật Lý 11 – Đề số 2

Làm bài

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

  • Biết rằng một tia sáng chiếu từ không khí vào bản trong suốt với góc tới i=500 thì khúc xạ với góc 200. Chiết suất của bản trong suốt đó là?

  • Chọn câu trả lời đúng.
    Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

  • Gọi i là góc tới, r là góc khúc xạ, n21 là chiết suất tỷ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới. Chọn đáp án đúng về biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng :

  • Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

  • Chọn câu đúng nhất.
    Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

  • Tính góc khúc xạ của một tia sáng với góc tới i=600, khi tia sáng đi từ không khí vào thủy tinh (chiết suất 2 ).

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Video liên quan

Xem thêm:  Video hướng dẫn giải - soạn bài ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
Back to top button