Named nghĩa là gì

Called/kɔːld/ (adj): lời kêu gọi, gọi.

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Named/neɪm/ (n): tên, danh tánh.

Có thể dùng called đặt sau một danh từ hay động từ “to be”.

My cat was called Mimi.

Con mèo của tôi tên gọi là Mimi.

Phân biệt Called or named

You can call me Candy.

Bạn có thể goi tôi là Candy.

Please call him.

Làm ơn gọi cho anh ấy.

She recieves a call from him everyday.

Cô ấy nhận cuộc gọi của anh ấy mỗi ngày.

Can you name all the flowers in this garden?

Anh có thể nói tên được tất cả các loài hoa trong vườn này không ?

What’s your name?

Tên của bạn là gì?

I know him only by name.

Tôi chỉ biết tên ông ta.

Nhưng named thì chỉ được đặt ngay sau một danh từ.

John had a girlfriend named Anna.

John có một bạn gái tên Anna.

Tư liệu tham khảo: “Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage”. Bài viếtPhân biệt Called or named được soạn thảo bởi giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Xem thêm:  Bắt đầu chơi thủy sinh
Back to top button