Nam nữ song tu là gì

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆN
VÀ TẠI SAO?

Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 14/5/2020
o0o

Tuyết Sơn‎ to Pram Nguyen
Kính thưa Đạo sư cao quý, con xin Ngài khai thị cho con và các bạn đồng tu biết là trong tu tập Kim Cang Thừa có pháp tu nào liên quan đến quan hệ thể xác giữa nam và nữ không ạ. Nếu có thì khi nào và với những điều kiện gì mới có thể thực hành pháp tu như vậy. Nếu chưa đáp ứng được những yêu cầu bắt buộc của pháp tu đó thì người nữ trong quan hệ này có phải là nô lệ tình dục không. Đây là vấn đề tế nhị, nhưng con nghĩ cần phải làm sáng tỏ để tránh bị lạm dụng và tránh những tai tiếng xấu cho những bậc Đạo sư chân chính ạ.

TRẢ LỜI

Có hai cách tu:
1) Quán-tưởng 1 Thể hai Tướng.
2) Thực hành nam-nữ giao hợp

Pháp thứ nhứt ngài Je Tsongkhapa (1357-1419) thấy sự đồi trụy của hàng xuất gia đã lập ra tông phái Cách-lỗ (Gelugpa: Hoàng Mạo). Mũ vàng vốn ban đầu là mũ dành riêng cho những đại sư có nhiệm vụ duy trì giới luật. Dòng phái nầy đức Dalai Lama XIV xuất thân là Pháp-chủ.

Pháp tu KHÔNG ĐÒI HỎI có nữ nhân. Nhưng, các vị được phép quan tưởng theo tư thế yab-yum (cha-mẹ) chỉ khi nào hoàn tất GIAI-ĐOẠN CHUẨN-BỊ/SÁNG TẠO. Hay nói huỵch tẹ ra là khi nào có thể TẠO RA 1 HUYỄN THÂN.

NẾU NGƯỜI NÀO ĐỘI MŨ VÀNG MÀ CÓ NỮ NHÂN THÌ ĐÍCH THỊ LÀ PHƯỜNG GIAN TRÁ.

CÒN CÁC GIÁO PHÁI KHÁC (CỰU DỊCH VÀ TÂN DỊCH) CŨNG VẬY, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.

Còn truyền thống của ngài Drukpa Kunley (14551529) thì trái ngược! Ngài không sử dụng Karmamudra mà dùng thân ngài để giáo hóa 5.000 phụ nữ thành Đạo. Người đương thời gọi ngài là Thánh Điên. Tuy nhiên, nếu ngài chỉ sống 74 thì không lý nào gặp ngài Tsongkhapa.

Thật ra, ngài sống trên 120 tuổi (1409-1529).
Sau khi đắc Đạo, ngài đã chu du qua lại giữa Bhutan và Tibet, chạm trán với các Thánh giả Karmapa và Phật Je Tsongkhapa.

THE DIVINE MADMAN
The Sublime Life and Songs of Drukpa Kunley
(Thánh Điên Drukpa Kunley
Cuộc đời kỳ diệu và những bài Thánh ca)

Trang 85/322, Chương 2, viết

One day the Lama thought to himself that it
was wrong to have been so long in Lhasa
without meeting a Buddha Lama, and he
determined to visit the Buddha Tsongkhapa.
It is said that Tsongkhapa is an
incarnation of the Bodhisattva of
Intelligence, Drukpa Kunley told Palzang
Buti. I must see if his mind is free of lust and anger.

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Một ngày, Lama [Drukpa Kunley] tự nghỉ rằng,
thật là sai lầm, mình đã lưu lại Lhasa quá lâu, mà chẳng đến gặp Phật sống Lama,
và ngài quyết định đến diện kiến Phật sống Tsongkhapa.
Ngài Drukpa Kunley nói với Palzang Buti,
Tsongklhapa là hóa thân của ngài văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát,
ta cần phải gặp xem có phải trong tâm của ngài ấy
đã hoàn toàn rủ sạch ái-dục và sân-hận chưa?

#

Trang 106/322, Chương 3, viết

The Lama continued on his pilgrimage to
Yalpachen. Here he found the Karmapa,
who was wearing his Black Hat, enthroned
under a canopy, and giving instruction to a
vast concourse of people assembled in the
market place. In the crowd was a strikingly
beautiful girl called Mistress Palzang. The
Lama laid a stick over his shoulder and
walked around the market place all the time
shouting, Karmapa has broken his Vow!

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Lama [Kunley] tiếp tục cuộc hành hương về Yalpachen.
Ở đó, ngày gặp Karmapa, bậc đội Mũ Đen,
ngồi kiệu có tàng lọng che, và đang thuyết pháp cho số đông ngay chợ.
Trong đám đông đó có một thiếu nữ tuyệt đẹp gọi là nàng Palzang.
Lama [Kunley] vác gậy trên vai và đi lòng vòng chợ và la làng,
Karmapa đã phạm Giới!

#

PHÁP THỨ HAI LÀ PHÁP TU CỦA NGƯỜI TẠI GIA, dành riêng cho hàng Vua, Chúa, Tể quan, Trưởng-giả và Đại Cư-sĩ (người nhàn rỗi, không tham chính, không kinh doanh, thông hiểu Chánh-Pháp).

Người tại gia, không bị Giới luật xuất gia trói buộc, có vợ, thê thiếp là chánh dâm, còn động vào 20 loại phụ nữ mà Kinh Tiểu-Thừa dạy là tà dâm. Ở đây, không liệt kê, không bàn đến.

DÂM DỤC TỨC ĐẠO là Phi-pháp, Phi-Đạo, nhưng là pháp tu của hàng thượng căn đại trí; không phải pháp tu của phàm phu hay hàng Thanh-Văn, Duyên Giác.

Xem thêm:  Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

MỤC ĐÍCH CỦA PHÁP SONG TU là khiến cho các luồng khí và gió đi vào ống dẫn trung tâm trọn vẹn, Candali vượt khỏi Dharmachakra. Nếu không hậu quả sẽ là
1) ưa làm nặng ngực,
2) nghẻn tim,
3) có khi bán thân bất toại hay
4) chết.
Vì vậy, nếu chưa đem các luồng khi và gió vào ống dẫn trung tâm (avadhuti nadi) mà hành pháp song tu (yab-yum) thì đã sai rồi. Nói cách khác, người tu CHƯA THẤY Bổn Tôn mà hành pháp song tu thì dễ đọa Địa ngục! Vì sao? DÂM DỤC TỨC ĐẠO chỉ KHI HÀNH DÂM MÀ KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN NGÃ.

VIỆC CÁC TULKU SỬ DỤNG NỮ NHÂN VÀO VIỆC TU TẬP mà dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý) thì đã phạm dâm giới.

Một vị Tulku (đúng nghĩa) là một vị Lama tái sanh liên tục trong nhiều đời, gọi là Hoạt Phật, nhằm cai quản tu viện của mình, thuyết pháp chỉ dạy và khuyến tấn các đệ tử của mình. Vì nầy không có thẩm quyền với các tu viện hay dòng phái khác.

Vợ của bậc Đại Thành-Tựu giả (Mahasiddha) gọi là karma-mudra hay gọi tắt là mudra (Ấn Hành động), tiếng Tây-Tạng gọi là gsang-yum, hay Kandro CHỈ THỰC SỰ TU TẬP KHI NHẬN QUÁN ĐẢNH THỨ BA (trong 4 loại Quán Đảnh cao cấp nhứt).

Những người tự xưng là Dakini hay Kandro (Tiếng Tây Tạng) phải có những phẩm chất đặc biệt của mình. Dakini có 10 loại, phân ra làm 5 Bộ thuộc xuất thế gian, và 5 thứ thuộc thế gian. Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt!

Vì vậy, chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng


Om Mani Padme Hum

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆNVÀ TẠI SAO?Soạn giả Pram NguyenNgày 14/5/2020 o0o Tuyết Sơn‎ to Pram

Người đăng: Pram Nguyen vàoThứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Dien HanhPram Nguyencon nhờ Ngài giải rõ suy nghĩ này của con ạ. Con e là lối suy nghĩ của con chưa thấu đáo còn sai sót. Nhờ thầy từ bi khai thị. Theo ảnh trên thì tất cả các nữ nhân ứng vào 10 loại dakini thế gian này khi họ hành chánh pháp với bậc đại sư (chùy kim cương và phương tiện thiện xảo). Nhưng nếu bị các tà sư, ngoại đạo dụ dỗ thì là hành dâm và bị đọa lạc. Với người thường thì như ảnh đã nói rõ.

Con kính bạch thầy. Cảm ơn ngài đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Tuyết sơn để cảnh tỉnh chúng con. Theo như bài giảng của thầy thì pháp song tu này chỉ dành cho hàng xuất gia và cư sĩ tại gia thượng căn, nhưng không nhắc đến nữ cư sĩ. Như vậy nữ cư sĩ không tu pháp này đúng không ạ? Con mong người giải tỏa chỗ không thông suốt này của con.

Pram NguyenNữ tu sĩ có tu như Tsogyal (Thắng Trí Hải) là vợ tinh thần của ngài Padmasambhava. Bà bị 7 tên cướp hiếp dâm, mà vẫn ung dung tu. Sau phải đi gặp Sali 16 tuổi để tu.

Dien HanhPram Nguyenvâng thưa thầy. Đa tạ thầy đã chỉ điểm.

Từ TuấnCon xin cám ơn người đã gia ân khai thị pháp bảo quý báu này ạ

Diên YếnNam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Nam Mô Guru

Pram NguyenPema Lhamo đừng nói bậy nha! Kẻo mấy Tulku ba trợn kiếm nó!

Diên YếnPema Lhamochị đừng suy đoán vậy ạ

Pema LhamoHaha

Từ TuấnXin ngài giải thích cho chúng con rõ hơn về 4 hình thức quán đảnh, trong đó có hình thức quán đảnh thứ 3 ạ

Pram NguyenBốn thứ quán đảnh nầy là tùy theo Candali đi lên mà có tên 1, 2, 3 và 4. Quan trọng nhứt là 3 là Bí Mật Quán Đảnh, ở đó Khí và Gió lọt vào Avaduti, hai luồng đỏ và trắng tan biến vào ống dẫn Avaduti nầy khiến nó chuyễn từ đen sang xanh dương rực rở. Candali lúc đó đang tại vùng ngực (dharma chakra). Quán đảnh Lời là Quán đảnh thứ 4. Ở đó, bậc Thầy gia trì khiến đệ tử nghe được diệu âm của chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tátvà Candali lên cửa Đại Nhựt và tỏa sáng. Bắt đầu Thân Quang Minh xuất hiện. Không thể nói tiếp

Xem thêm:  Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc

Từ Liêm TitiPram Nguyenchúng con xin kính cẩn đảnh lễ Ngài là bậc Đạo Sư Kim Cang Đại Thừa Giáo Cao Quý .

Pháp VinhCon xin kính đảnh lễ Người, bậc Đạo sư kim cang cao quý đã Khai thị

Trương NgaDạ con cảm tạ Thầy khai thị rành rẽ! Trước Thầy có hay đăng hình Pháp Tu Song Thân này, có những người đã nghĩ xấu rằng Thầy liệu là có ý định tuyên truyền Pháp Tu này chăng? Với mục đích gì?
Thì bài này như cú vả vào mặt họ. Thầy khẳng định Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt. Vì vậy chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng. Dâm dục tức ĐẠO chỉ khi hành dâm mà không có sự hiện diện NGÃ.
Cách giảng dạy của Thầy cứ minh bạch! Vì thế không cần phải giấu diếm. Thầy đăng hình, nhưng Thầy luôn biết Thầy đang làm gì và hiểu rõ về nó. Thế nhưng, có những người chưa hiểu gì đã vội nghĩ xấu.
Thầy đăng hình Pháp Song Tu để phá cái chấp ngã tránh né tỏ vẻ thanh cao của người đời, đồng thời chỉ ra tối thượng trong tu tập thì dâm dục cũng tức là Đạo. Nhưng đồng thời, trong bài này Thầy cũng chỉ rõ nếu dâm dục chỉ là ĐẠO khi hành dâm không có sự hiện diện của NGÃ. Giả mạo Dakini để hành dâm, là đĩ trá hình, mất cả huệ mạng.
Do đó, khi học Pháp của Thầy thì xét thấy căn tánh mình ở đâu để hiểu cho phù hợp! Nếu điều gì, chưa hạp ý, thì điều ấy không hạp căn tánh của mình chứ không có gì mâu thuẫn hay sai cả.
Con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

Pram NguyenTrương Ngacám ơn con nhắc khéo lũ ngu, nhìn Phật Pháp bằng con mắt dâm ô!

Trương NgaPram NguyenDạ hầu như mọi người đều bị cái lăng kính cũ trong mắt mình mà đánh giá điều khác, người khác.
Họ thấy Thầy dạy nhiều khi khác với điều họ được dạy thì liền nghĩ xấu.
Con thì nhìn khách quan lắm. Ví dụ Thầy không đề cao Mật Tông Tây Tạng hay các Rinpoche, Lạt Ma chỉ để PHÁ cái chấp của người học Mật Tông Việt Nam rằng Mật Tông Tây Tạng là ngon nhứt, là tối thượng. Vì học qua các Bậc Giác Ngộ tái sanh, có dòng truyền thừa lâu đời, có chứng nhận. Thực ra, ý Thầy muốn dạy là Mật Tông của Như Lai không phải đặc sản riêng của Tây Tạng! Nên không phải hễ cứ học Mật Tông phải tôn sùng các vị ấy! Thậm chí có những Hành Giả Du Già Ẩn Thân nắm giữ những Pháp tu thậm thâm vi diệu, Kinh Điển bí mật của Như Lai.
Người khác sẽ nghĩ ủa vậy chắc thầy ghét Tây Tạng lắm?
Không hề! Trong một bài Nguyện, thầy vẫn nói Tây Tạng là Thánh Địa, Thầy nguyện cho Tây Tạng thoát khỏi sự đô hộ của TC.
Vậy Thầy nói điều trên vì Trí Tuệ chỉ rõ trắng đen để phá chấp hay vì sân si? Chịu bén nhạy một chút sẽ nhận ra ạ

Pema LhamoTrương Ngalà dakini pk? Hihi

Trương NgaPema LhamoKhông bạn ơi. Dakini gì đâu! N chỉ là học trò học Pháp Thầy Pram dạy thôi. Hihi

Diên LanPema Lhamobạn nên tìm hiểu về Dakka đi có ích cho bạn hơn đó ^^

Trương NgaPema Lhamo Mình đã nói mình không phải là Dakini mà! Tự bạn hỏi xong tự nói nếu luôn.
Với tâm phàm phu này, Dakini kiểu gì!

Pema LhamoĐag đùa mà.

Trương NgaPema LhamoĐùa gì mà đùa! Đùa vụ Dakini kẻ xấu chụp màn hình là chết luôn đó.

Diên LanTrương Ngacó lẽ em nên hỏi Thầy giúpPema Lhamoxem cô ấy có phải Dakini không, chứ đẩy vô qua cho người ta mà có khi trong lòng lại nghi ngờ bản thân có khi nào mình là.. thì mệt lắm. Muốn biết thì hỏi thẳng nhá

Lê TưởngTrương Ngathưc sự pháp này không hiểu. Nhưng xin mạn phép đuoc suy nghĩ theo ý kiến cá nhân. Mọi việc quan trọng nhất là sự dính mắc. Nếu không dính mắc thì ăn cũng tu mà quan hệ thể xác cũng tu.

Liên Hoa Đạo TriểnPram NguyenChú cho con hỏi cái đoạn này dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý) thì thuật ngữ Tây Tạng gọi là gì Chú?

Xem thêm:  Rửa chén tiếng Trung là gì

Pram NguyenLiên Hoa Đạo Triểnchú không tu theo PG Tây Tạng.

Liên Hoa Đạo TriểnPram NguyenDạ Chú!

Từ ĐứcNhững lời vàng ngọc thật là vô giá, cái tát cho kẻ ngu muội nhìn pháp song thân bằng con mắt dâm ô, trước kia do vô minh mà con nhìn tượng song thân thầy kì kì, tu theo thầy 1 thời gian mà con có chuyển biến tích cực.
Con tạ ơn Thầy

Pháp ThiệnNhiều người ngu muội thấy hình thì nói Tà Kiến, trong khi chính cái suy nghĩ của nó mới là Tà Kiến, chứ cái hình có tội đâu mà mang danh xấu như thế? Do chính tà kiến đặt tội cho chứ cái hình hay pháp tu chánh đạo chẳng có tội gì cả!

Hoàng Hương MaiCon thì nhìn song thân cũng như 1 thân. Nhìn nam cũng như nữ. Tu theo pháp Thầy riết rồi giờ không nặn nổi 1 câu thơ tình luôn.
Thực ra cứ nhìn thoáng ra nam nữ như nhau, chẳng có gì hấp dẫn.
Phía trong cả nam và nữ đều có 1 tự tánh thanh tịnh. Sao ta lại vì tướng nam tướng nữ mà không nhìn thấy cái thanh tịnh bên trong . Chấp lấy 2 tướng này rồi phân biệt rõ 2 tướng này, rồi khởi tâm thích thú thì quá uổng cho người tu.
Đương nhiên, kẻ tu giả quá nhiều. Con có 1 người bạn mà năm lớp 10 của nó đã bị thầy chùa làng lấy mất trinh tiết, nó yêu ông ta điên cuồng. Sau này thì nó biết cả hơn 10 cô bạn trạc tuổi đều bị ông này lấy mất trinh tiếtông này kéo họ vào si mê, yêu điên dại..Nhưng tất cả đều chọn im lặng đến chết, ko chịu nói ra. Đó là những thầy tu ba trợn ẩn giấu.
Còn 1 số vị từ xứ khác về đây tuyển dakini phối ngẫu lại công khai, còn lên mạng tìm dakini để khoe hàng thật là hết nói. Hết sức trơ trẽn và bịp bợm.
Kẻ này là con cháu của Ma Vương làm bại hoại Phật Pháp.
Tội cho những cô gái không biết gì, còn gái đĩ tự nhận là dakini dâng thân vì Đạo thì cũng sẽ đọa địa ngục sớm thôi.
Dâm dục muôn đời khổ.
(Tu theo Thầy lúc đầu khá khó vì Thầy nói thẳng những thứ mình hay né nhất, những thứ mình vẫn phạm nhưng ai nói trắng ra lại thấy xấu hổ không thích. Thế rồi dần dần đối diện, nhìn thẳng vào đến 1 lúc thấy kẻ khác giới trần truồng trước mặt,ta cũng nhìn như không nhìn, thấy như không thấy
Con nghĩ Thầy đã đạt tới sự tu hành tối cao, ly dục tuyệt đối mới truyền được năng lượng thù thắng trong mỗi bài dạy để chúng con đọc vào mà không sanh tâm nghĩ bậy và diệt dục dần dần cho đến hết sạch. )
Những kẻ nghĩ bậy là vì muốn nghĩ bậy chứ không thâm nhập vào lời Thầy. Chúng trước sau đều chỉ vì mục đích hủy báng Thầy.

Diên LanHoàng Hương Maitịt thơ rồi à cô nương ^^
Hương Mai hổng có chịu làm thơ
Bạn hữu anh em khá bất ngờ
Tu hành quét sạch tà tâm cũ
Diệu Hỷ nơi miềnmộng lại mơ

Hoàng Hương MaiLan Thu
chị yêu cứ nói trúng lòng em
Bỏ hết tà tâm để 1 phen
Rốt ráo tu hành về Diệu Hỉ
Ngày sau quay lại độ người quen

Diên LanHoàng Hương Maivậy là bây giờ trang thơ riêng của em cũng hững hờ với khách thơ rồi nhỉ ^^

Hoàng Hương MaiLan Thudạ chị ơi. Thôi bỏ để làm người kkkk

Pram NguyenHoàng Hương Mainếu ngay lúc nói mà con chết thì con sẽ trở Thành Đại Phạm Thiên Vương rồi. Hay lắm. Con đã thấy biết tự tánh thanh tịnh con gần với cõi nước Diệu Hỷ rồi. Ráng lên con gái!

Hoàng Hương MaiPram Nguyendạ con xin cố gắng để tu tập theo lời chỉ dạy của Thầy- Từ phụ của con

Pháp ThiệnHoàng Hương MaiChúc mừngchị ạ, khi nào lên được rồi nhớ tình đồng môn nhỏ nhoi này mà vớt em nếu còn ở dưới cõi Ta Bà này nhé

Hoàng Hương MaiNgọc Thiệnđể chị đi bộ xuống rước. :))

Pháp HàoDạ con cảm ơn chú đã khai thị ạ.

Tags: Dalai LamaĐạo sưđịa ngụcgiới luậtphụ nữPram NguyenTây Tạngtu tậpxuất gia

Back to top button