Mục tiêu nào của mỹ trong chiến lược toàn cầu được áp dụng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

Câu 66575 Vận dụng

Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại nội dung chiến lược toàn cầu của Mĩ, liên hệ lịch sử Việt Nam.

Nước Mĩ — Xem chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  Hot boy điều hành đường dây bán dâm 30.000 USD là ai?
Back to top button