Mục đích và thể chế

+ Xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

2. Mục đích và thể chế

– Mục đích:

+ Xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp nội vụ mà cả trên lĩnh vực an ninh và đối ngoại.

– Thể chế:

+ Hội đồng châu Âu.

+ Nghị viện châu Âu.

+ Hội đồng bộ trưởng EU.

+ Ủy ban liên minh châu Âu.

Video liên quan

Xem thêm:  thi bien la gi - tin tức, hình ảnh, video, bình luận
Back to top button