mở rộng vốn từ tài năng trang 5 vở bài tập (vbt) tiếng việt lớp 4 tập 2 –

– Em thích câu “Nước lã mà vã nên hồ / Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” Vì đây là câu nói ca ngợi những con người tài năng, giàu ý chí và nghị lực, nhờ đó, đã làm nên được nghiệp lớn.

1. Xếp các từ có tiếng tài dưới đây vào nhóm thích hợp :

tài giỏi, tàinguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa

– Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường.

M : tài hoa,………………

– Tài có nghĩa là tiền của.

M : tài nguyên,……………..

2. Đặt câu với một trong các từ nói trên :

3.Đánh dấu X vào trước câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người.

Người ta là hoa đất.

Chuông có đánh mới kêu

Đèn có khêu mới tỏ.

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

4. Viết lại câu tục ngữ em thích trong bài tập 3 và cho biết vì sao em thích.

TRẢ LỜI:

1. Xếp các từ có tiếng tài dưới đây vào nhóm thích hợp : tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa

– Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường.

M : tài hoa, tài giỏi, tài đức, tàiba, tài năng

– Tài có nghĩa là “tiền của”.

M : tài nguyên, tài trợ, tài sản, tài lộc

2. Đặt câu với một trong các từ nói trên :

– Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa.

Xem thêm:  Tạp chí Megami tiết lộ các hình minh họa cho số tháng 5, toàn các em gái xinh tươi

– Ê-đi-sơn là một nhà bác học vô cùng tài giỏi, chính ông là người đã phát minh ra đèn điện.

– Tuệ Tĩnh là một danh y tài đức vẹn toàn.

– Mạc Can là một nhà ảo thuật tài ba.

– Vùng núi phía Bắc nước ta có rất nhiều tài nguyên chưa được khai thác hết.

– Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ.

3. Đánh dấu X vào trước câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người.

[x] Người ta là hoa đất

[x] Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

4. Viết lại câu tục ngữ em thích trong bài tập 3 và cho biết vì sao em thích.

– Em thích câu “Người ta là hoa đất” vì đây là câu nói ca ngợi con người. Còn con người là tinh hoa, là thứ quý giá của đất mẹ.

– Em thích câu “Nước lã mà vã nên hồ / Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” Vì đây là câu nói ca ngợi những con người tài năng, giàu ý chí và nghị lực, nhờ đó, đã làm nên được nghiệp lớn.

Video liên quan

Back to top button