Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022

Người nghèo có nhu cầu hỗ trợ cải tạo nhà ở cần lập hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Cả nước còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở

Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở được xét. xét hỗ trợ về nhà ở với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.

– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. di chuyển. sinh hoạt tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. . nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.

Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ thiệt hại của căn nhà. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ ít nhất là 20.000.000 đồng, nhà bị thiệt hại ít nhất 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị sập, đổ, trôi, cháy.

2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở

(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)

KHAI BÁO HỘ GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH

1. Họ và tên của người đại diện (Viết thủ đô):…………………….

Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ……………

Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….

2. Hộ khẩu thường trú: …………

3. Số người trong hộ… người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động… người

4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về kinh tế)

……………………….

……………………….

5. Tình trạng nhà ở trước khi thiên tai xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);

…………………….

…………………….

6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà gấp, hư hỏng nặng):

…………………….

…………………….

7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:

…………………….

……………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm…..
Declarant
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

UBND xã / phường / thị trấn đã nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. Đúng vậy.


HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm …
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở

Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần làm tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, bạn đọc tải về phần kê khai 2 bên trên.

Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:

– Trưởng thôn lập danh sách hộ, số khẩu thiếu đói cần hỗ trợ.

– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, đưa vào danh sách nhu yếu phẩm. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;

– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;

Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp cần thiết nhất.

Trên đây, ABC Land đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác. Sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Vui lòng tham khảo các bài viết liên quan đến phần Hỏi đáp pháp lý về Dữ liệu lớn:

  • Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
  • National Underground là gì?
  • Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 06:24:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở 2022
#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở cần làm hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Cả nước vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với thời tiết mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở
Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xét. xem xét hỗ trợ tiền nhà với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.
– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. sinh sống tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không thể sinh sống được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.
Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ hư hỏng, hư hỏng của nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối thiểu 20.000.000 đồng, nhà hư hỏng tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu là 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị đổ, sập, trôi, cháy.
2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở
Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————
KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở
(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)
KHAI BÁO CỦA HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên người đại diện (Viết thủ đô):…………………….
Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ………… …
Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….
2. Hộ khẩu thường trú: …………
3. Số người trong hộ … người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động … người
4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế)
… …………………….
… …………………….
5. Tình trạng nhà ở trước khi thảm họa xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);
… ………………………….
… ………………………….
6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):
… ………………………….
… ………………………….
7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:
…………………………….
… …………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm….. Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã / phường / thị trấn đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. là đúng.

HỒ SƠ TUYỂN NHÂN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm … CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại phần 2 ở trên.
Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:
– Trưởng thôn lập danh sách hộ và số nhân khẩu thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm cần hỗ trợ.
– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, nhu yếu phẩm đưa vào danh sách. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;
– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;
– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.
Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn đang sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp những trường hợp cần thiết nhất.
Trên đây ABC Land đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của ABC Land:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở cần làm hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Cả nước vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với thời tiết mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở
Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xét. xem xét hỗ trợ tiền nhà với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.
– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. sinh sống tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không thể sinh sống được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.
Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ hư hỏng, hư hỏng của nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối thiểu 20.000.000 đồng, nhà hư hỏng tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu là 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị đổ, sập, trôi, cháy.
2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở
Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————
KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở
(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)
KHAI BÁO CỦA HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên người đại diện (Viết thủ đô):…………………….
Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ………… …
Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….
2. Hộ khẩu thường trú: …………
3. Số người trong hộ … người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động … người
4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế)
… …………………….
… …………………….
5. Tình trạng nhà ở trước khi thảm họa xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);
… ………………………….
… ………………………….
6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):
… ………………………….
… ………………………….
7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:
…………………………….
… …………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm….. Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã / phường / thị trấn đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. là đúng.

HỒ SƠ TUYỂN NHÂN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm … CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại phần 2 ở trên.
Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:
– Trưởng thôn lập danh sách hộ và số nhân khẩu thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm cần hỗ trợ.
– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, nhu yếu phẩm đưa vào danh sách. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;
– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;
– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.
Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn đang sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp những trường hợp cần thiết nhất.
Trên đây ABC Land đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của ABC Land:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

#Mẫu #tờ #khai #đề #nghị #hỗ #trợ #về #nhà #ở

Người nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ làm mới nhà ở cần làm hồ sơ theo quy định để được xét duyệt hỗ trợ kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở mới nhất theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Cả nước vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn, thậm chí căn nhà duy nhất để ở cũng dột nát, không chống chọi được với thời tiết mưa gió. Trước những hoàn cảnh đó, Chính phủ đã có chính sách giúp đỡ những người nghèo không có tiền, đối tượng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1. Khi nào nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở
Chỉ các trường hợp quy định tại Điều 15 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP mới được hỗ trợ về nhà ở như sau:
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xét. xem xét hỗ trợ tiền nhà với mức tối thiểu là 40.000.000 đồng / hộ.
– Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời. sinh sống tối thiểu 30.000.000 đồng / hộ.
– Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà không thể sinh sống được thì được xét hỗ trợ chi phí sửa chữa. nhà ở tối thiểu 20.000.000 đồng / hộ.
Như vậy, đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ căn cứ vào tình trạng và mức độ hư hỏng, hư hỏng của nhà ở, kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ dân tối thiểu 20.000.000 đồng, nhà hư hỏng tối thiểu 30.000 đồng. 000 đồng đối với trường hợp phải di dời nhà ở khẩn cấp và tối thiểu là 40.000.000 đồng đối với trường hợp nhà bị đổ, sập, trôi, cháy.
2. Đơn xin hỗ trợ nhà ở
Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở như sau:
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————
KHAI BÁO HỖ TRỢ NHÀ Ở
(Áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 15 Nghị định số ….)
KHAI BÁO CỦA HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên người đại diện (Viết thủ đô):…………………….
Sinh ngày / tháng / năm:…. /… ./ ..… Giới tính: ………… Dân tộc: ………… …
Số CCCD / CMND: …………………… ..Ngày cấp ………… Nơi cấp: …………………….
2. Hộ khẩu thường trú: …………
3. Số người trong hộ … người. Trong đó: Người trong độ tuổi lao động … người
4. Hoàn cảnh gia đình (Vui lòng ghi rõ bạn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế)
… …………………….
… …………………….
5. Tình trạng nhà ở trước khi thảm họa xảy ra (Ghi rõ loại nhà, cấp độ sử dụng);
… ………………………….
… ………………………….
6. Thiệt hại về nhà ở (Ghi rõ là sập, trôi, cháy hoàn toàn, phải di dời ra khỏi nhà khẩn cấp, hư hỏng nặng):
… ………………………….
… ………………………….
7. Hiện trạng nhà ở của hộ gia đình:
…………………………….
… …………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày tháng năm….. Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
UBND xã / phường / thị trấn đã tiếp nhận đơn, đối chiếu hồ sơ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của Ông (Bà) ……. là đúng.

HỒ SƠ TUYỂN NHÂN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm … CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở
Thủ tục xét hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Nghị định số 20/2021 / NĐ-CP, trước tiên người dân cần lập Tờ khai đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Mẫu số 06, độc giả tải tờ khai tại phần 2 ở trên.
Trình tự xét hỗ trợ nhà ở như sau:
– Trưởng thôn lập danh sách hộ và số nhân khẩu thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm cần hỗ trợ.
– Trưởng thôn chủ trì, phối hợp với đại diện các tổ chức có liên quan ở thôn xem xét trường hợp hộ gia đình, số nhân khẩu thiếu đói, nhu yếu phẩm đưa vào danh sách. hoàn thành và gửi nó cho họ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ ngay trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp thiếu thì có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia;
– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho các đối tượng theo đúng quy định;
– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.
Như vậy, sau khi người dân có đơn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, Trưởng thôn nơi bạn đang sinh sống sẽ lập danh sách các hộ gia đình có đơn đề nghị hỗ trợ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 02 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc cứu trợ khẩn cấp những trường hợp cần thiết nhất.
Trên đây ABC Land đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ mua nhà ở năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt so với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của ABC Land:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

Xem thêm:  Mẫu bảng chấm công mới nhất 2022
Back to top button