Mẫu thư mời họp 2022

Mẫu thư mời họp là gì? Mẫu giấy mời họp gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Thư mời họp được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày trong các trường hợp: Thư mời họp phụ huynh, họp quan chức cấp cao trong công ty, họp tổng thể, hội nghị,… Nội dung của mẫu giấy mời họp cần đảm bảo. các nội dung: Quốc hiệu, khẩu hiệu bên phải; Mục đích của cuộc họp; Địa điểm tổ chức sự kiện; Lý do tổ chức cuộc họp; Chữ ký của lãnh đạo…. Dưới đây là những mẫu giấy mời họp mới nhất được sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bạn có thể tải về để tiện theo dõi.

1. Định nghĩa của mẫu thư mời họp là gì?

Mẫu cho lời mời họp hoặc lời mời họp bao gồm các chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian của cuộc họp. Mẫu giấy mời họp này thường được sử dụng rộng rãi trong các công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học. ABC Land vừa cập nhật các mẫu thư mời họp mới nhất. Bạn có thể xem và tải mẫu giấy mời họp tại đây.

  • Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
  • Mẫu lời mời họp phụ huynh
  • Báo cáo thành tích cá nhân

2. Mục đích của lời mời họp

Giấy mời họp là một việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong cuộc sống, trong công việc và được nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng viết thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời dự họp có thể thấy được sự trân trọng của người mời đối với mình?

– Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần ý kiến ​​của các thành viên thì thường mở các cuộc họp. Tại cuộc họp, họ sẽ đưa ra những nội dung cần thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra ý kiến ​​cá nhân và đưa ra kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.

– Để tiến hành một cuộc họp, khâu đầu tiên của người tổ chức là lên kế hoạch và nội dung cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp có thể thông báo mời họp bằng miệng hoặc ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người qua lại. Cuộc họp phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Chúng có thể được gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoặc cũng có thể được gửi qua đường bưu điện, hoặc thậm chí có thể được gửi qua đường bưu điện trực tuyến.

3. Mẫu thư mời họp số 1

Thư mời họp mẫu

Nội dung cơ bản của Mẫu Thư Mời Họp như sau, mời các bạn tham khảo chi tiết:

CÔNG TY…
Con số: …/…


Vv: Họp …………………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Địa danh, ngày… .tháng… năm 20 ..…

MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) …………………………………………………….…………………….

Thân mến: ………….…………………… ..…………………… ..

Tham dự cuộc họp: (1) ………….…………………… ..…………………… ..

Nơi: ……………………..…………………… ..…………………… ..

Thời gian: ………………………….…………………… ..………… ..

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(Đầu tiên) Viết ra lý do cuộc họp hoặc vấn đề được đưa ra trong cuộc họp.

4. Mẫu giấy mời họp số 2

TÊN CƠ QUAN …………………….
Con số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

MỜI HỌP

Đến 2)……………………..

Chấp hành mệnh lệnh ……………………. (3) …………………… ..

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự cuộc họp về vấn đề …………………….

……………………………………………………………………………………………….

Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ ngày ………… giờ …… tháng …… .năm ………….

Địa điểm: Tại ……………………………………………………………………………………………….

Đề xuất: …………………… .. (4) …………

Vui lòng đến các thành viên được mời và đến họp đúng giờ.

Nơi nhận: (5)
– Như trên
-…
-…
– Lưu các đơn vị xử lý văn bản và văn thư

T / L
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Chữ ký và con dấu)

Ghi chú

  1. Thư mời họp phải có cùng định dạng với thư chính thức.
  2. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được mời.
  3. Tên bộ, cơ quan chủ trì mời họp.
  4. Ghi rõ người mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến; người dự họp phải đúng thành phần thì mới có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến ​​và sau cuộc họp). Nếu cử người khác thay thế thì phải báo trước cho cơ quan chủ trì mời họp.
  5. Chỉ định các thành viên được mời để những người tham dự cuộc họp biết.

5. Mẫu giấy mời họp số 3

TÊN CƠ QUAN, TC QUẢN LÝ (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ………… ../ GM-… (3)…. ………… .. (4) ……, ngày… .. tháng… .. năm 20…

CUỘC HẸN

………… .. (5) ……………………
————–

……………… .. (2) ……………………………………………… .. Trân trọng kính mời:

Ông (bà): ……………… .. (6) ……………………….

Tham dự: …………………………………………………… (7) …………………………………………………… ..

Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….

Nơi: ………………………………………………………………………………………………………

…………………… ..

Người nhận:

– …………;

– …………;

– Lưu: VT,…. (8) A.xx (9.)

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ
(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

(3) Tên viết tắt của tên cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

(4) Địa điểm

(5) Tóm tắt nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v.

(8) Tên viết tắt tên đơn vị biên tập và số lượng bản sao (nếu cần).

(9) Chỉ định người đánh máy, nhân bản và số phát hành (nếu cần).

6. Mẫu giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………….

TRƯỜNG HỌC………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số:………

….., ngày 20 …..

MỜI CÁC PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời:

Ông bà) NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Cha mẹ của Nguyễn Văn A

Đến Văn phòng Trường…………………… ..

Thời gian: …… .ngày …… .tháng …… năm …… ..

Thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh năm học …………

Phụ huynh phải đến đúng giờ.

Cảm ơn rất nhiều.

7. Giấy mời họp lớp

Hội cựu học sinh TRƯỜNG …………
NĂM HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số:………

….., ngày 20 …..

CUỘC HẸN

Trân trọng kính mời:

Ông (Bà) NGUYỄN VĂN A

Dự Họp mặt học sinh lớp ………… năm học ………… ..

Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 10

Thời gian: ………… ..ngày …………

Địa điểm: Nhà hàng …………………….

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ

(Ký tên và đóng dấu)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu thư mời họp 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu thư mời họp 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu thư mời họp 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu thư mời họp 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu thư mời họp 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-05-20 19:48:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu thư mời họp 2022
#Mẫu #thư #mời #họp

Mẫu thư mời họp là gì? Mẫu thư mời họp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thư mời họp được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày trong các trường hợp:  Mời họp phụ huynh, họp cán bộ cấp cao trong công ty, họp đại hội, họp hội nghị,… Nội dung mẫu thư mời họp cần đảm bảo các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ phía bên phải; Mục đích cuộc họp; Địa điểm tổ chức; Lý do tổ chức cuộc họp; Chữ ký của lãnh đạo…. Dưới đây là các Mẫu thư mời họp mới nhất sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa mẫu thư mời họp là gì?
Mẫu thư mời họp hay giấy mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp. Mẫu thư mời họp này thường được sử dụng rộng rãi trong công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học. ABC Land vừa cập nhật những mẫu mới nhất về mẫu giấy mời họp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thư mời họp tại đây.

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Báo cáo thành tích cá nhân

2. Mục đích của việc Giấy mời họp
– Giấy mời họp là việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong đời sống, trong công việc, được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời họp thấy được sự trân trọng của người mời dành cho mình.
– Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần sự góp ý của các thành viên thì họ thường sẽ mở các cuộc họp. Tại cuộc họp họ sẽ đưa ra các nội dung cần phải thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân của mình rồi rút ra một phương án kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.
– Để tiến hành một phiên họp giai đoạn đầu tiên của người đứng ra tổ chức là phải lên kế hoạch, nội dung của cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp họ có thể thông báo, mời họp bằng miệng, bằng sổ ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người. Việc họp nhất định phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Họ có thể gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoăc cũng thể gửi qua đường bưu điện, hay thậm chí là có thể gửi bằng thư trực tuyến.
3. Mẫu thư mời họp số 1

Nội dung cơ bản của Mẫu thư mời họp như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY…Số: …/…
Vv: Họp………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–
Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP
Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..…………………….
Kính gửi: ………….……………………………………………………..………………………………..
Đến dự cuộc họp: (1)………….……………………………………………………..…………………..
Địa điểm: ……………………..……………………………………………………..……………………..
Thời gian: ………………………….……………………………………………………..………………..

Thủ trưởng cơ quan(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.
4. Mẫu thư mời họp số 2
TÊN CƠ QUAN…………………………….Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi: ……………………(2)……………………………..
Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..
Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….
Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………
Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.
Nơi nhận: (5)– Như trên– …– …– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư

T/LCHÁNH VĂN PHÒNG(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú
Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.
5. Mẫu giấy mời họp số 3
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………../GM- … (3)….
……….. (4)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY MỜI
………….. (5)………………————–
………………………………………………..(2)……………………………………….. trân trọng kính mời:
Ông (bà): …………………………………………..(6)……………………………………………………….
Tới dự: ………………………………………………(7)……………………………………………………..
Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………../.

Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
6. Mẫu Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….
TRƯỜNG………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN B
Phụ huynh em Nguyễn Văn A
Đến tại Văn phòng trường……………………………..
Thời gian: …….ngày ……..tháng ………năm ……..
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
7. Giấy mời họp lớp

Xem thêm:  Vốn đầu tư 110 triệu, thu về 220 triệu & nghỉ dưỡng miễn phí trọn đời

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG …………NIÊN KHÓA…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN A
Tới dự Buổi họp lớp của học sinh lớp …………… niên khóa ………..
Thời gian: ……..sáng ngày ……………
Địa điểm: Nhà hàng ……………………………….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #thư #mời #họp

Mẫu thư mời họp là gì? Mẫu thư mời họp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thư mời họp được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày trong các trường hợp:  Mời họp phụ huynh, họp cán bộ cấp cao trong công ty, họp đại hội, họp hội nghị,… Nội dung mẫu thư mời họp cần đảm bảo các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ phía bên phải; Mục đích cuộc họp; Địa điểm tổ chức; Lý do tổ chức cuộc họp; Chữ ký của lãnh đạo…. Dưới đây là các Mẫu thư mời họp mới nhất sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa mẫu thư mời họp là gì?
Mẫu thư mời họp hay giấy mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp. Mẫu thư mời họp này thường được sử dụng rộng rãi trong công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học. ABC Land vừa cập nhật những mẫu mới nhất về mẫu giấy mời họp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thư mời họp tại đây.

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Báo cáo thành tích cá nhân

2. Mục đích của việc Giấy mời họp
– Giấy mời họp là việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong đời sống, trong công việc, được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời họp thấy được sự trân trọng của người mời dành cho mình.
– Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần sự góp ý của các thành viên thì họ thường sẽ mở các cuộc họp. Tại cuộc họp họ sẽ đưa ra các nội dung cần phải thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân của mình rồi rút ra một phương án kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.
– Để tiến hành một phiên họp giai đoạn đầu tiên của người đứng ra tổ chức là phải lên kế hoạch, nội dung của cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp họ có thể thông báo, mời họp bằng miệng, bằng sổ ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người. Việc họp nhất định phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Họ có thể gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoăc cũng thể gửi qua đường bưu điện, hay thậm chí là có thể gửi bằng thư trực tuyến.
3. Mẫu thư mời họp số 1

Nội dung cơ bản của Mẫu thư mời họp như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY…Số: …/…
Vv: Họp………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–
Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP
Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..…………………….
Kính gửi: ………….……………………………………………………..………………………………..
Đến dự cuộc họp: (1)………….……………………………………………………..…………………..
Địa điểm: ……………………..……………………………………………………..……………………..
Thời gian: ………………………….……………………………………………………..………………..

Thủ trưởng cơ quan(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.
4. Mẫu thư mời họp số 2
TÊN CƠ QUAN…………………………….Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi: ……………………(2)……………………………..
Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..
Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….
Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………
Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.
Nơi nhận: (5)– Như trên– …– …– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư

T/LCHÁNH VĂN PHÒNG(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú
Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.
5. Mẫu giấy mời họp số 3
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………../GM- … (3)….
……….. (4)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY MỜI
………….. (5)………………————–
………………………………………………..(2)……………………………………….. trân trọng kính mời:
Ông (bà): …………………………………………..(6)……………………………………………………….
Tới dự: ………………………………………………(7)……………………………………………………..
Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………../.

Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
6. Mẫu Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….
TRƯỜNG………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN B
Phụ huynh em Nguyễn Văn A
Đến tại Văn phòng trường……………………………..
Thời gian: …….ngày ……..tháng ………năm ……..
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
7. Giấy mời họp lớp

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG …………NIÊN KHÓA…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN A
Tới dự Buổi họp lớp của học sinh lớp …………… niên khóa ………..
Thời gian: ……..sáng ngày ……………
Địa điểm: Nhà hàng ……………………………….

Xem thêm:  Excel 2010, Tự Học Excel 2010, Cách Dùng Excel 2010

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #thư #mời #họp

Mẫu thư mời họp là gì? Mẫu thư mời họp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Thư mời họp được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày trong các trường hợp:  Mời họp phụ huynh, họp cán bộ cấp cao trong công ty, họp đại hội, họp hội nghị,… Nội dung mẫu thư mời họp cần đảm bảo các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ phía bên phải; Mục đích cuộc họp; Địa điểm tổ chức; Lý do tổ chức cuộc họp; Chữ ký của lãnh đạo…. Dưới đây là các Mẫu thư mời họp mới nhất sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.
1. Định nghĩa mẫu thư mời họp là gì?
Mẫu thư mời họp hay giấy mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp. Mẫu thư mời họp này thường được sử dụng rộng rãi trong công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học. ABC Land vừa cập nhật những mẫu mới nhất về mẫu giấy mời họp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thư mời họp tại đây.

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Báo cáo thành tích cá nhân

2. Mục đích của việc Giấy mời họp
– Giấy mời họp là việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong đời sống, trong công việc, được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời họp thấy được sự trân trọng của người mời dành cho mình.
– Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần sự góp ý của các thành viên thì họ thường sẽ mở các cuộc họp. Tại cuộc họp họ sẽ đưa ra các nội dung cần phải thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân của mình rồi rút ra một phương án kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.
– Để tiến hành một phiên họp giai đoạn đầu tiên của người đứng ra tổ chức là phải lên kế hoạch, nội dung của cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp họ có thể thông báo, mời họp bằng miệng, bằng sổ ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người. Việc họp nhất định phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Họ có thể gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoăc cũng thể gửi qua đường bưu điện, hay thậm chí là có thể gửi bằng thư trực tuyến.
3. Mẫu thư mời họp số 1

Nội dung cơ bản của Mẫu thư mời họp như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY…Số: …/…
Vv: Họp………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–
Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP
Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………..…………………….
Kính gửi: ………….……………………………………………………..………………………………..
Đến dự cuộc họp: (1)………….……………………………………………………..…………………..
Địa điểm: ……………………..……………………………………………………..……………………..
Thời gian: ………………………….……………………………………………………..………………..

Thủ trưởng cơ quan(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.
4. Mẫu thư mời họp số 2
TÊN CƠ QUAN…………………………….Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi: ……………………(2)……………………………..
Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..
Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….
Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………
Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.
Nơi nhận: (5)– Như trên– …– …– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư

T/LCHÁNH VĂN PHÒNG(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú
Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.
5. Mẫu giấy mời họp số 3
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………../GM- … (3)….
……….. (4)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY MỜI
………….. (5)………………————–
………………………………………………..(2)……………………………………….. trân trọng kính mời:
Ông (bà): …………………………………………..(6)……………………………………………………….
Tới dự: ………………………………………………(7)……………………………………………………..
Thời gian: …………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………../.

Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
6. Mẫu Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….
TRƯỜNG………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN B
Phụ huynh em Nguyễn Văn A
Đến tại Văn phòng trường……………………………..
Thời gian: …….ngày ……..tháng ………năm ……..
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ………
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
7. Giấy mời họp lớp

HỘI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG …………NIÊN KHÓA…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………

…., ngày tháng năm 20…..

GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời:
Ông (bà) NGUYỄN VĂN A
Tới dự Buổi họp lớp của học sinh lớp …………… niên khóa ………..
Thời gian: ……..sáng ngày ……………
Địa điểm: Nhà hàng ……………………………….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button