Mẫu thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Mẫu bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Mẫu bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về tài liệu có trong hồ sơ. Mẫu bản thống kê nêu rõ đặc điểm tài liệu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thống kê tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án như sau:

THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN

SỐ HỒ SƠ:………………………………………………………………..

STT

TRÍCH YẾU TÀI LIỆU

SỐ BÚT LỤC

ĐẶC ĐIỂM TÀI LIỆU (*)

GHI CHÚ

(*) Bản gốc, bản chính, sao y, phôtô

……….., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP THỐNG KÊ

Mẫu bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Mẫu bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giá cước vận chuyển tăng
Back to top button