Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp

Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản thông báo về kết quả cuộc họp

1. Định nghĩa mẫu thông báo về kết quả cuộc họp là gì?

Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả cuộc họp. Mẫu thông báo nêu rõ kết quả cuộc họp, thời gian thông báo, người thông báo…

2. Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp

Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả cuộc họp.

Mẫu thông báo về kết quả cuộc họp gồm những nội dung:

+ Thông tin cá nhân, tổ chức thông báo

+ Nội dung thông báo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tiền lương tư bản chủ nghĩa là gì?
Back to top button