Mẫu thông báo lập chi nhánh công ty

Thông báo lập chi nhánh công ty

Mẫu thông báo lập chi nhánh công ty

Mẫu thông báo lập chi nhánh công ty là mẫu bản thông báo của cơ sở doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để thông báo về việc thành lập thêm chi nhánh cho công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, thông tin của chi nhánh công ty muốn thành lập… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo lập chi nhánh công ty tại đây.

Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần

Mẫu thông báo nội bộ mới nhất

Mẫu thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân

Mẫu thông báo lập chi nhánh công ty

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo lập chi nhánh công ty như sau:

CÔNG TY …………….
Số /TB – …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………….

1.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ………………………………………………………….………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………..

Do: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………… Cấp ngày …………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: …………………………….………………………….…………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………… Giới tính: ………….

Xem thêm:  Tải Cách treo cờ rủ đúng quy định

Sinh ngày: ……………………….. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….……..

Ngày cấp: ………………………… Cơ quan cấp: Công an ………………………………….….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….………..

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1.Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: …………………………………….…..

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:………………………………………………………

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ……………………………………………………………

Giới tính: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………. Cơ quan cấp: Công an

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

…………., ngày….tháng….năm…..
Kèm theo thông báo: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button