Mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình

Thông báo kiểm tra định vị công trình

Mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình

Mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình là mẫu bản thông báo được chủ đầu tư xây dựng lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để thông báo về việc kiểm tra định vị công trình. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, giấy phép xây dựng, đơn vị thiết kế và thi công, nội dung thông báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình tại đây.

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Mẫu hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo kiểm tra định vị công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

THÔNG BÁO
Kiểm tra định vị công trình, xác định độ cao nền cốt ± 0.000,
xây móng và công trình ngầm

Kính gửi: Sở Xây Dựng tỉnh [TEN TINH]

Tôi tên là: Chủ đầu tư xây dựng công trình tại số: ………….. Đường ……………………………. Phường (xã): ………………………. Quận (huyện): ……………………..

Theo Giấy phép xây dựng số: ………………. cấp ngày …………………. do Sở Xây dựng tỉnh [TEN TINH] cấp.

Xem thêm:  Tải Con cái bất hiếu với cha mẹ có thể bị phạt tù

Đơn vị thiết kế: ………………………………………………………………………………………….

Đơn vị thi công: ………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Xây dựng cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường xây dựng công trình theo GPXD đã cấp.

Thời gian hẹn để kiểm tra: ……. giờ, thứ ………. ngày …… tháng ………. năm ….

Trân trọng cảm ơn!

[TEN TINH] ngày…..tháng….năm…..
Chủ đầu tư
(Ký tên)

Lưu ý: Chủ đầu tư cần phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng biết trước … tuần để có kế hoạch cử cán bộ kiểm tra.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button