Mẫu thẻ thành viên – Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

——————-

THẺ THÀNH VIÊN

Số: ………………………………………………

Họ và tên: …………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………..

………………………………………………….

Cấp ngày …… tháng …… năm ………

CHỦ TỊCH HĐQT

Xem thêm:  Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Back to top button