Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV

Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV là gì? Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu sổ theo dõi về việc nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV là gì?

Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm, số lượng mẫu, đơn vị gửi mẫu…

2. Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV

SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HIV
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BYT ngày…tháng…năm… của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Đơn vị gửi mẫu

Số lượng mẫu

Tình trạng mẫu

Ngày, giờ nhận mẫu

Người nhận mẫu
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày, giờ trả kết quả

Ghi chú

Mẫu sổ theo dõi nhận và trả kết quả xét nghiệm đo tải lượng HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tập đoàn CEO ủng hộ Quỹ vắc-xin 10 tỷ đồng, chung tay phòng chống dịch Covid-19
Back to top button