Mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao

Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao là mẫu sổ kiểm nhập được bệnh viện lập ra để kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao. Mẫu sổ kiểm nhập nêu rõ tên thuốc hóa chất vật dụng y tế, số lượng, nước sản xuất, thành tiền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y té tiêu hao tại đây.

Mẫu sổ pha chế thuốc theo đơn

Mẫu sổ họp giao ban

Mẫu sổ thường trực

Mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao

Nội dung cơ bản của mẫu sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao như sau:

STT Tên thuốc, hàm lượng/hoá chất/ vật dụng y tế tiêu hao Đơn vị Số kiểm soát Nước sản xuất Số chứng từ Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn:

– Hội đồng kiểm nhập theo Quy chế bệnh viện.

– Ngày, tháng, lí do nhập ghi giữa trang, sau đó ghi thành viên hội đồng.

– Kiểm nhập theo trình tự thuốc, hoá chất và vật dụng y tế tiêu hao.

– Cuối cùng, các thành viên Hội đồng kí.

– Viết tắt ghi vào cột số chứng từ (6): Hoá đơn: HĐ.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng
Back to top button