Mẫu sổ công tác thư viện – Mẫu sổ công tác thư viện

Mẫu sổ công tác thư viện

Mẫu sổ ghi chép công tác thư viện

Mẫu sổ ghi chép công tác thư viện là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc công tác thư viện. Mẫu sổ ghi chép nêu rõ nội dung hoạt động thư viện trong năm học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ ghi chép công tác thư viện như sau:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……..

TRƯỜNG ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số: …………..

…….., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập “Tổ công tác thư viện” năm học …………)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

– Căn cứ “Qui chế về tổ chức và hoạt động Thư viện trường phổ thông” ban hành kèm theo quyết định số ……………….. Ngày ………….. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ công tác thư viện trường học.

– Căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học.

– Căn cứ tình hình và khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Cử các ông bà, học sinh là thành viên của “Tổ công tác thư viện” năm học ……………….. (Danh sách kèm theo)

ĐIỀU II: Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức, phân công cho mỗi tổ viên chủ động thực hiên những nhiệm vụ của thư viện như sau:

Xem thêm:  Thor Love and Thunder tung trailer mới, hé lộ rõ tạo hình của Jane Foster và phản diện chính của phim

– Các thành viên trong tổ là mạng lưới phát hiện, sưu tầm những sách, báo, tư liệu mới, tổ chức giới thiệu, hướng dẫn phục vụ các nhu cầu dạy học theo mục tiêu đào tạo, nâng cao dân trí theo kế hoạch của tổ.

– Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ xây dựng thư viện.

– Cùng bàn bạc công khai sử dụng hợp lí các nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước do thư viện tự khai thác, tiền đền bù sách, báo hư mất, tiền thanh lí… vừa để trả thù lao hoạt động ngoài giờ, vừa bổ sung nguồn lực phát triển thư viện sau khi được phép của giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo.

– Các tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo tổ tham gia công tác thư viện, có kế hoạch về sách, giới thiệu sách, tổ chức sưu tầm các bài báo, xây dựng kho tư liệu, hướng dẫn học sinh đọc sách.

ĐIỀU III: Các ông bà, học sinh có tên ở Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều I

Lưu VT

Lưu TV

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu sổ ghi chép công tác thư viện

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button