Mẫu số 73/TH: Biên bản kiểm sát – Biên bản kiểm sát

Biên bản kiểm sát

Mẫu biên bản kiểm sát

Mẫu biên bản kiểm sát là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm sát vụ án. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm sát như sau:

Mẫu số 73/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 01 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM SÁT

Vào hồi ….giờ…. ngày…. tháng..…. năm .….. tại…………………………..

I. Thành phần

1. Viện kiểm sát ……….……………………………………………………..:

– Ông (Bà)……………………chức vụ/chức danh……………………….…….;

– Ông (Bà)……………………chức vụ/chức danh……………………………..;.

2. Đơn vị được kiểm sát……………………………………………….…..…:

– Ông (Bà)………………………chức vụ/chức danh……………………….….;

– Ông (Bà)………………………chức vụ/chức danh…………………………..;

II. Nội dung

Tiến hành lập biên bản làm việc xác định như sau:

1. Về số liệu

2. Tình hình chấp hành pháp luật

3. Vi phạm pháp luật

3.1. Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam

3.2. Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân

3.3. Vi phạm pháp luật khác

Biên bản được lập thành 02 bản (mỗi bên giữ 01 bản), kết thúc vào hồi ……….giờ….. cùng ngày, đã thông qua nội dung cho các thành phần có tên cùng nghe nhất trí và ký tên./.

Xem thêm:  Mẫu giáo án minh họa môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 2 Tiểu học

Đại diện Đơn vị được kiểm sát

Đại diện Viện kiểm sát

Mẫu biên bản kiểm sát

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button