Mẫu số 04c: Quyết định đình chỉ vụ án

Ban hành theo Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án

Mẫu số 04c: Quyết định đình chỉ vụ án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đình chỉ vụ án. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin nội dung đình chỉ, lý do đình chỉ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định đình chỉ vụ án tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 04c: Quyết định đình chỉ vụ án như sau:

Mẫu số 04c: Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

Toà án……………………… (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số:…../…../HSST-QĐ (2)

………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

TOÀ ÁN……………………………..

Căn cứ vào các điều 39, 176 và 180 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số……/……/HSST ngày…… tháng…… năm……;

Xét thấy: (3) ………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ vụ án đối với bị can (bị cáo): (Ghi họ tên, ngày… tháng… năm… sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)

Bị Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………

Truy tố về tội (các tội) ……………………………………………………………………

Theo điểm (các điểm)….. khoản (các khoản)….. Điều (các điều)….. của Bộ luật hình sự.

Xem thêm:  Sale incentive là gì

2. ………………………………………………………………………………………….. (4)

Nơi nhận:

– VKS………………………………….;

– Bị can (bị cáo)………..;

– Người bào chữa nếu có

cho bị can (bị cáo)…..;

– Người đại diện hợp pháp

của bị can (bị cáo)………;

– Người bị hại……………….;

– Lưu hồ sơ vụ án.

Toà án……………………………..

Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04c:

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đình chỉ vụ án (ví dụ: Số: 149/2004/HSST-QĐ).

(3) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 2 Điều 105, các điểm 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

(4) Ghi hậu quả của việc đình chỉ vụ án (việc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, trả lại đồ vật, tài liệu đã tạm giữ (nếu có) và những vấn đề khác có liên quan).

Mẫu số 04c: Quyết định đình chỉ vụ án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  luật các tổ chức tín dụng mới nhất
Back to top button