Mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

Mẫu sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

Mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

Mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra là mẫu sổ tổng hợp dùng để tổng hợp lại kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm. Mẫu sổ gồm hai phần chính là tổng hợp việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra. Mẫu sổ được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra tại đây.

Mẫu số 05/KH-TTKT: Mẫu bảng kế hoạch thanh tra, kiểm tra bảo hiểm

Mẫu số 03/KL-TT: Kết luận thanh tra

Mẫu số 02/KH-TT: Kế hoạch tiến hành thanh tra

Mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

Nội dung cơ bản của mẫu số 03/SO-TTKT: Sổ tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra như sau:

Mẫu số 03/SO-TTKT

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN ĐƠN VỊ MỞ SỔ THEO DÕI
——-

SỔ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

Quý ……….. năm……….

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Nội dung Kế hoạch giao Thực hiện
Cơ quan BHXH Liên ngành
BHXH thực hiện Liên ngành Trong kỳ Lũy kế Trong kỳ Lũy kế
1 2 3 4 5 7 8
Số cuộc thanh tra, kiểm tra
Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra
Đơn vị nội bộ
Đơn vị sử dụng lao động
Cơ sở KCB BHYT
Đại lý thu, đại diện chi trả

II. KẾT QUẢ THANH TRA/KIỂM TRA

STT Nội dung Thực hiện
Trong kỳ Lũy kế
1 2 3 4
I Số kỳ trước chuyển sang
1 Số tiền truy đóng phải tiếp tục thu
2 Số tiền lãi truy đóng phải tiếp tục thu
3 Số tiền phải hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm
4 Số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH
5 Số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT
6 Số tiền phải hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
7 Số tiền xử phạt VPHC phải tiếp tục thu
II Thu BHXH, BHTN, BHYT
1 Số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian
2 Số lao động đóng sai đối tượng, đóng sai thời gian
3 Số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian
4 Số tiền lãi truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian
5 Số tiền hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm do thu sai đối tượng, thu sai thời gian
6 Số lao động đóng sai mức quy định
7 Số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định
8 Số tiền lãi truy đóng do đóng thiếu mức quy định
9 Số tiền đóng sai phương thức đóng (nợ)
10 Số tiền lãi do đóng sai phương thức đóng
III Sổ BHXH
1 Số lao động chưa được cấp sổ BHXH
2 Số sổ BHXH chưa trả cho người lao động
3 Số sổ BHXH ghi sai nội dung trên sổ
IV Thẻ BHYT
1 Số LĐ chưa được cấp thẻ BHYT
2 Số thẻ sai mã quyền lợi
3 Số thẻ BHYT có dấu hiệu cấp trùng
4 Số thẻ BHYT cấp sai đối tượng
V Thực hiện chính sách BHXH
1 Số lượt lao động hưởng BHXH ngắn hạn sai quy định
2 Số tiền BHXH ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH
3 Số lao động hưởng BHXH dài hạn sai quy định
4 Số tiền BHXH dài hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH
5 Số lao động hưởng thiếu tiền hưởng BHXH
6 Số đối tượng hưởng thiếu tiền hưởng BHXH
7 Số tiền phải hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
VI Thực hiện chính sách BHYT
1 Số tiền phải thu hồi về quỹ BHYT do cơ sở KCB BHYT chi sai quy định
VII Thực hiện kết luận
1 Số tiền truy đóng đã thu
2 Số tiền lãi truy đóng đã thu
3

Số tiền đã hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm

4 Số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH
5 Số tiền đã thu hồi về quỹ BHYT
6 Số tiền đã hoàn trả đối tượng hưởng BHXH
7 Số tiền xử phạt VPHC phải thu
8 Số tiền xử phạt VPHC đã thu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giải Hóa Bài 5 trang 116 SGK Hóa 11
Back to top button